Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

ENGLESKI JEZIK KAO MATERNJI

PROZOR U SVET ZA SAVREMENE ŠKOLARCE

U današnjem globalnom i dinamičnom društvu, uz otvorenost koju donosi internet, poznavanje engleskog jezika predstavlja neophodan uslov za obrazovanog i uspešnog pojedinca 21. veka.

Vladanje engleskim jezikom otvara učenicima prozor u svet i pristup velikom broju informacija, a obrazovni proces je bogatiji kada su njegovi učesnici u stanju da razumeju materijale na engleskom.

Istraživanja ukazuju na to da su delovi mozga zaduženi za jezik u fazi rapidnog rasta u periodu od 6. do 13. godine. Dakle, jezik se najbolje usvaja u ovim godinama.

Zbog toga u Savremenoj posebnu pažnju poklanjamo engleskom jeziku.

Kod Kombinovanog – dvojezičnog programa nastava je  dvojezična: na srpskom i engleskom jeziku.

Međutim, i školarci koji se odluče za Nacionalni program imaju jak engleski jezik. Pored fonda časova propisanog programom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, učenici dobijaju priliku da usavršavaju svoj jezik na dodatnim, besplatnim kursevima engleskog jezika.

BENEFITI UČENJA STRANOG JEZIKA U RANOM UZRASTU
POBOLJŠANJE OPŠTIH KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI
EFIKASNIJE REŠAVANJE PROBLEMA
BOLJA PERCEPCIJA PROSTORNIH RELACIJA
VEĆA KREATIVNOST
FLESKIBILNIJE RAZMIŠLJANJE
RAZVIJENIJE KOMUNIKATIVNE SPOSOBNOSTI

PRESTIŽNI SERTIFIKATI PRIZNATI ŠIROM SVETA

Svi učenici Savremene osnovne škole mogu da pohađaju kurseve za polaganje za neki od prestižnih Cambridge sertifikata:

  • English Elementary
  • English Pre-Intermediate
  • English Intermediate
Cambridge International School

Na ovaj način, vaš školarac ne samo da ovladava engleskim jezikom gotovo kao maternjim već ima i priliku da stekne jedan od najcenjenijih sertifikata kao potvrdu svog znanja. Time mu se otvaraju vrata međunarodnih gimnazija, svetskih univerziteta, a kasnije i svetsko tržište rada.

Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »