Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Veštine za 21. vek

Najbitnije veštine neophodne za uspeh vašeg deteta u budućnosti

Period od V do VIII razreda predstavlja izuzetno važno razdoblje u životu deteta. Reč je o početku ozbiljnog učenja, zameni učitelja nastavnicima, a polako i pripremi za maturu i upis u srednju školu. Osim upoznavanja učenika sa novim predmetima: fizikom, hemijom, biologijom, geografijom i istorijom i  usvajanja dubljih znanja iz matematike, srpskog i engleskog, te digitalnog opismenjavanja kroz informatiku i IT kurseve, u Savremenoj se kod starijih osnovaca razvijaju i druga važna znanja i veštine, što im pruža čvrste temelje za dalje školovanje i omogućava im da budu kreativni lideri budućnosti.

Veštine 21. veka koje će vaše dete usvojiti u Savremenoj:

Digitalna pismenost

U 21. veku pismenost više ne podrazumeva samo čitanje i pisanje, već i poznavanje rada na računaru, osnova programiranja i uopšte rada sa digitalnim tehnologijima. Zahvaljujući časovima informatike, LEGO STEAM laboratoriji, dodatnim IT kursevima i svakodnevnom korišćenju savremenih edukativnih aplikacija,  učenici Savremene stiču digitalna znanja koja će im omogućiti da na najbolji i najkreativniji način iskoriste potencijal novih tehnologija.

Kritičko mišljenje

Kritičko mišljenje podrazumeva proces objektivnog analiziranja činjenica da bi se došlo do ispravnog zaključka. Ova veština predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva obrazovnog procesa uopšte i „teritoriju” gde se učenik razvija u osobu visokih intelektualnih mogućnosti i dometa. Nastavnici vašem detetu pomažu da usvoji sposobnosti kritičkog mišljenja tako što sa njim vežbaju elemente kao što su analiza, rezonovanje, vrednovanje, rešavanje problema i donošenje odluke.

Komunikacija

Sposobnost jasnog primanja i prenošenja informacija u različitim okruženjima  predstavlja jednu od najvažnijih transverzalnih osobina u dinamičnom svetu 21. veka.  Zahvaljujući projektnoj nastavi koju negujemo u Savremenoj, učenici usvajaju sve neophodne elemente za obavljanje ispravne i kvalitetne komunikacije u govornoj, pisanoj i vizuelnoj formi. Tokom završnih razreda osnovne škole, vaše dete će naučiti kako da kroz verbalnu, neverbalnu, interpersonalnu, masovnu, grupnu i javnu komunikaciju ostvari veze sa drugim učenicima i nastavnim osobljem i da učestvuje u zajedničkom traženju rešenja za različite nastavne projekte i problemske zadatke. Tako će razviti jednu od najvažnijih transverzalnih veština i osposobiti se za dalji razvoj komunikacionih veština u godinama koje predstoje.

Delovanje u timu

Značaj individualnog razvoja i samostalnog rada neupitan je, ali u dinamičnom profesionalnom svetu 21. veka podjednako je važno da učenici ovladaju i veštinama kolaboracije. Za uspešnu akademsku i poslovnu karijeru neophodni su zajednički rad, razmena ideja i znanja i udruživanje sposobnosti kako bi se postigli najbolji rezultati.

Zato se kod učenika Savremene od najranijeg doba razvijaju veštine saradnje, uspostavljanja komunikacije, zdrave razmene mišljenja i ideja, ispravnog rešavanja konflikata i postizanja kompromisa.

Kreativnost u učenju i stvaranju

Učenje različitih činjenica, znanja i informacija predstavlja važan uslov razvoja deteta. Međutim, za najbolje rezultate glavna stvar je: primena naučenog. Drugim rečima – oslobađanje kreativnosti učenika. Zahvaljujući kreativnosti, učenici, umesto da samo reprodukuju znanje, postaju stvaraoci koji donose nove  vrednosti.

Kako bismo probudili stvaraoca u vašem detetu, ohrabrujemo njegovu kreativnost: podstičemo ga na drugačije načine razmišljanja i posmatranja sveta; pronalaženje novih pristupa problemima i zadacima; uočavanje do sada neprimećenih veza.

Inventivno mišljenje

Inventivnost podrazumeva postojanje kreativnosti, dobrih ideja i radoznalosti, koje dovode do akcije. To znači da, pored razvijene mašte i kritičkog razmišljanja, učenik mora umeti da proceni okolnosti u kojima je njegova ideja nastala i mogućnosti da je ostvari, kao i da im se prilagodi na najbolji način. Kroz interaktivnu nastavu i problemske i projektne zadatke u laboratorijama i inovativnim prostorima, učenici će u uslovima bliskim realnim učiti kako da kreiraju i realizuju nove ideje.

Problemsko razmišljanje

Sposobnost rešavanja problema predstavlja najdragoceniju veštinu današnjice. Ovde se polazi od pretpostavke da se znanje ne usvaja samo radi pukog učenja i dobijanja dobrih ocena, već je neophodno to znanje primeniti na rešavanje konkretnih zadataka, situacija ili problema.

A za to je potrebno povezati znanje iz različitih oblasti i staviti ga u funkciju pronalaženja rešenja. Zbog toga nastavnici u Savremenoj svojim učenicima prenose upravo takve modele usvajanja znanja, učeći ih kako i gde da to što su naučili primene.

Sistem vrednosti i odgovornosti

Obrazovanje mladih uvek je povezano sa vaspitanjem. Jedna od najvažnijih funkcija škole je upravo da oblikuje kvalitetne ljude, pomažući deci da izgrade ispravan sistem vrednosti i omogućavajući im da se razvijaju u osobe sa integritetom.

Vrednosni sistemi i etika naročito dobijaju na značaju u savremenom dobu tehnologije, umreženosti i kompleksnosti. Važno je učenicima usaditi prave vrednosti kako bi ispravno koristili sve alate i tehnologije koji im stoje na raspolaganju, ali i kako bi uvideli značaj odgovornosti njihovog korišćenja.

Celoživotno učenje

U svetu 21. veka učenje i lično usavršavanje nikada ne prestaju. Kako bi napredovali i bili konkurentni, učenici moraju da nastave sa usavršavanjem i nakon školovanja. Zato je važno usaditi u osnovce ljubav ka celoživotnom učenju. Kako bi naši đaci imali motiv da nastave sa svojim usavršavanjem, ali i kako bi znali da samostalno uče i nakon završetka školovanja, nastavni proces u Savremenoj bazira se upravo na tome da je potrebno razviti radoznalost kod učenika i osposobiti ih da samostalno povezuju znanja i informacije, kao i da koriste različite tehnologije kako bi došli do potrebnog znanja. Najvažnija  svrha obrazovanja nije da nas uči različitim činjenicama, već da nam pokaže kako da pravilno učimo i usadi želju za stalnim usavršavanjem.

To nastojimo da prenesemo našim učenicima.

 

Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »