Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Kombinovani plan i program

Najbolje od oba obrazovna programa

Kombinovani program predstavlja jedinstvenu kombinaciju nacionalnog programa i međunarodnog programa Kembridž univerziteta.

Nastava se odvija isključivo na engleskom, dok je kurikulum napravljen tako da sadrži sve lekcije iz nacionalnog plana i programa, plus diferencijalne lekcije: one koje ne postoje u nacionalnom programu, već samo u Cambridge programu.

Pogledajte spisak svih predmeta Kombinovanog programa u tabeli ispod:

Obavezni predmeti – nacionalni program

Obavezni predmetI razredII razredIII razredIV razred
Srpski jezik
180
180180180
Matematika180180180180
Engleski jezik72727272
Svet oko nas7272//
Priroda i društvo//7272
Likovna kultura36727272
Muzička kultura36727272
Fizičko vaspitanje108108108108

Obavezni izborni predmeti – Nacionalni program

Obavezni izborni
predmet
I razredII razredIII razredIV razred
Verska nastava36363636
Građansko vaspitanje36363636

Izborni predmeti – nacionalni program

Izborni predmetI razredII razredIII razredIV razred
Čuvari prirode36363636
Od igračke do računara36///
Narodna tradicija36///

Obavezni predmeti – Cambridge program

 IIIIIIIV
English as a Second Language1112
Cambridge Global Perspectives2222
Cambridge ICT Starters1111
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »