Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Kombinovani program

Pametan spoj nacionalnog i svetskog

Kombinovani program dostupan je jedino u Savremenoj osnovnoj školi i predstavlja jedinstvenu kombinaciju nacionalnog programa i međunarodnog programa Kembridž univerziteta.

Nastava se odvija isključivo na engleskom, dok je kurikulum napravljen tako da sadrži sve lekcije iz nacionalnog plana i programa, plus diferencijalne lekcije: one koje ne postoje u nacionalnom programu, već samo u Cambridge programu.

Pogledajte spisak svih predmeta Kombinovanog programa u tabeli ispod:

 

Obavezni predmeti – nacionalni program

Obavezni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Srpski jezik180144144136
Matematika144
144
144
136
Engleski jezik72727268
Likovna kultura72363634
Muzička kultura72363634
Istorija36727268
Geografija36727268
Fizika/727268
Biologija72727268
Hemija//7268
Tehnika i tehnologija7272
//
Tehničko i informatičko obrazovanje//7268
Informatika i računarstvo3636//
Fizičko (i zdravstveno) vaspitanje72727268
UKUPNO: A864–972900–1000936884

Obavezni Cambridge predmeti

 VVIVIIVIII
English as a Second Language1112
Cambridge Global Perspectives2222
Cambridge ICT Starters2222

Obavezni izborni predmeti

Obavezni izborni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Verska nastava / Građansko vaspitanje36363634
Strani jezik 272727268
Izabrani sport//5454
UKUPNO: B108108144136
UKUPNO: A+B972100810801020

Izborni predmeti

Izborni predmetiV razredVI razredVII razredVIII razred
Informatika i računarstvo//3634
Hor i orkestar / crtanje, slikanje, vajanje/3636/
UKUPNO: V/363634
UKUPNO: A+B+V972104411161054
Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »