Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Nacionalni program

Najbolja tradicionalna znanja na jednom mestu

Nacionalni program Savremene osnovne škole izvodi se po zvaničnom nastavnom planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Predškolski program okrenut je sticanju novih veština kroz igru i radnih navika kroz rad sa vaspitačima. Nacionalni program poštuje standarde propisane zakonom uz najviše standarde rada sa decom i njihovog odgoja.

Predškolski sistem koji priprema dete za uspešan život

U predškolskom radu sa decom u okviru Savremene osnovne škole,  Nacionalni program se prilagođava mališanima kako bi oni uživali u radu i kroz igru brzo napredovali.

Plan i program prilagođava se svakom detetu u odnosu na njegove afinitete i talente, poštujući načela propisana zakonom.

Pri radu sa predškolcima, posebno obučeni vaspitači koriste najsavremenije metode rada kako bi se svako dete maksimalno razvilo, savladalo propisano gradivo i pripremilo se za dalje školovanje.

Po završetku Nacionalnog programa predškolci će posedovati znanja koja će im pomoći da lakše prihvate sistem rada i učenja koji ih očekuje u osnovnoj školi.

Nacionalni program po najvišim standardima

Tokom predškolske nastave deca će se susresti sa raznovrsnim programom koji će ih animirati da stiču nova znanja, istovremeno ih pripremajući za uspešno školovanje. U okviru Nacionalnog programa, aktivnosti su podeljene na sledeće segmente:

Nacionalni program za predškolski uzrast u Savremenoj osnovnoj školi predstavlja fantastičnu priliku da dete nauči važne stvari koje će mu biti od izuzetne važnosti – ne samo u školi već i u životu uopšte. Uz izuzetne vaspitače, deca se kroz rad uče da se snalaze u modernom društvu i budu dobri drugari.

Nacionalni program Savremene predstavlja pravi spoj tradicionalnog i modernog, što ga čini veoma popularnim među roditeljima.

Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »