Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Predškolci i veštine za 21. vek

Veštine od ključne važnosti za budućnost vašeg mališana

Predškolsko doba je možda i ključno za formiranje ličnosti i radnih navika, ali i prepoznavanje talenata deteta. Za predškolce je izuzetno bitno da se pripreme za buduće izazove učeći kroz igru osnove bez kojih će im biti mnogo teže da prihvate nove obaveze. Nulti razred Savremene osnovne škole bavi se pre svega razvojem sposobnosti mališana koje će biti od ključne važnosti u daljem školovanju.

Pismenost savremenog doba

U 21. veku, pojam pismenost dobija novo značenje, koje prevazilazi puko čitanje i pisanje. Predškolci Savremene će biti spremni da „čitaju” informacije tako što će ih analizirati i koristiti na najbolji mogući način. Tako će već od malih nogu biti svesni tehnologije oko sebe, ali i pravilnog načina njenog korišćenja.

Kritičko mišljenje

Veoma je važno da dete od malih nogu razvija sposobnost kritičkog mišljenja, tj. kreiranja stava. Iako su deca predškolskog uzrasta još uvek mala za kreiranje sopstvenih stavova o najrazličitijim temama, mališani se upravo kroz ovaj proces razvijaju i pripremaju za izazove školovanja. Ova veština se visoko ceni i smatra neophodnom za ispravan razvoj od deteta u osobu visokih intelektualnih mogućnosti i dometa. Kroz rešavanje zabavnih zadataka, deca stiču sposobnosti poput analize, vrednovanja, rešavanja problema i donošenja odluka.

Komunikacija

Kvalitetna komunikacija je od ključne važnosti u predškolskom uzrastu. Razvoj socijalnih veština neophodan je za dalje školovanje, ali i buduću karijeru. Mališani uz vaspitače stiču neophodnu osnovu za obavljanje ispravne i kvalitetne komunikacije u govornoj, pisanoj i vizuelnoj formi. Uspešna priprema olakšaće prve dane škole, ali i ubrzati razvoj deteta i olakšati mu savladavanje svih izazova modernog života.

Međusobna saradnja

Individualni razvoj deteta i samostalnost u radu su izuzetno bitni, ali isto tako se smatra da je neophodno da predškolci nauče kako da zajedno rešavaju izazove. Od njih se očekuje da kroz rešavanje zajedničkih zadataka i igru steknu sposobnosti koje će im kasnije pomoći da lakše funkcionišu kao deo kolektiva.

Zato je veoma važno da deca još od najranijeg doba razvijaju veštine saradnje, uspostavljanja komunikacije i ispravnog rešavanja konflikata, kako bi nakon školovanja bili odlični individualci, ali i pravi timski igrači.

Kreativnost u učenju i stvaranju

Za stvaranje, koje je najviši nivo učenja, pored savladavanja svih ostalih nivoa znanja, potrebna je i doza kreativnosti. Kreativnost je pronalaženje novih veza, odnosa i mogućnosti uklapanja već poznatih elemenata kako bi se stvorilo nešto novo.

Ukoliko želimo da mališane osposobimo da budu uspešni, moramo negovati i podsticati njihovu kreativnost, drugačije načine razmišljanja i posmatranja sveta, pronalaženje novih pristupa problemima i zadacima. Predškolski period je zato izuzetno važan kako bi se deci usadile prave vrednosti i ohrabrila dečja kreativnost.

Inventivno mišljenje

Inventivnost najpre podrazumeva postojanje kreativnosti, dobrih ideja i radoznalosti, što dovodi do stvaralaštva. Dete treba da ima razvijenu maštu, ali i moć kritičkog razmišljanja koja mu omogućava da proceni okolnosti u kojima je njegova ideja nastala i mogućnosti da je ostvari, kao i da im se prilagodi na najbolji način. Kroz igre koje podstiču razmišljanje, predškolci će na zabavan način stvarati nove ideje koje će uticati na njihov intelektualni napredak.

Problemsko razmišljanje

Problemsko razmišljanje se smatra najkompleksnijom od svih intelektualnih funkcija. Ovde se polazi od pretpostavke da se znanje ne usvaja samo radi pukog učenja i dobijanja dobrih ocena, već je neophodno to znanje „uposliti”, primeniti na rešavanje konkretnih zadataka, situacija ili problema.

A za to je potrebno povezati znanja iz različitih oblasti i staviti ih u funkciju pronalaženja rešenja. Zbog toga je potrebno da vaspitači deci prenose upravo takve modele usvajanja znanja, da ih uče da nije važno koju će ocenu dobiti, već kako i gde to što su naučili mogu da primene i šta od znanja koje su stekli mogu da stvore.

Sistem vrednosti i odgovornost

Obrazovanje nikada nije i ne sme biti samostalan proces, već se obavezno sprovodi zajedno sa vaspitanjem. Jedna od najvažnijih funkcija škole je upravo da oblikuje kvalitetne mlade ljude, kojima će pomoći da izgrade ispravan sistem vrednosti i omogućiti im da se razviju u osobe sa integritetom. Prvi korak ka tom cilju je kreiranje kvalitetnog temelja koji se stiče u predškolskom uzrastu.

Vrednosni sistemi i etika naročito dobijaju na značaju u savremenom dobu tehnologije, umreženosti i kompleksnosti. Važno je deci usaditi prave vrednosti, kako bi efikasno rešavala sve izazove na koje će naići u životu.

 

Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »