Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Prevencija vršnjačkog nasilja

Bezbednost dece na prvom mestu

Vršnjačko nasilje u školama i van njih je problem sa kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji. Rešavanje ovog problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka. Zbog toga Savremena osnovna škola primenjuje i unapređuje preventivne metode kako bi sprečila svaki vid vršnjačkog nasilja.

Škola u kojoj vršnjačko nasilje ne postoji

Iako u Savremenoj nije zabeležen nijedan slučaj vršnjačkog nasilja, preduzeli smo brižljivo osmišljene mere predostrožnosti i stvorili sistem koji garantuje da će škola brzo reagovati u ovakvim situacijama ukoliko do njih ikada dođe, zaštititi svoje učenike i ukloniti uzroke nasilnog ponašanja.

Šta je vršnjačko nasilje?

Vršnjačko nasilje je neželjeno, agresivno ponašanje među decom školskog uzrasta koje se vremenom ponavlja ili ima potencijal da se ponavlja. Ono uključuje postupke poput pretnji, ogovaranja, fizičkih ili verbalnih napada i namernog isključivanja nekoga iz grupe.

Postoji četiri tipa vršnjačkog nasilja:

  • verbalno nasilje – izgovaranje ili pisanje okrutnih izjava;
  • socijalno nasilje – činjenje štete nečijoj reputaciji ili odnosima;
  • fizičko nasilje – povređivanje tela ili stvari osobe i
  • cyber nasilje – nasilje koje se odvija uz korišćenje elektronske tehnologije putem društvenih mreža, SMS poruka, četa i internet sajtova.

Preventivne mere u Savremenoj

1. Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
U svojoj borbi protiv nasilja Savremena se vodi Protokolom postupanja za zaštitu od nasilja u ustanovama obrazovanja, a formirala je i poseban tim koji primenjuje različite strategije kako ne bi došlo ni do jedne vrsta nasilja. Članovi tima za sprečavanje nasilja imaju mentorsku, savetodavnu i korektivnu ulogu kako bi osigurali da do nasilja uopšte ne dođe ili ukoliko dođe, da ono bude sankcionisano u najkraćem roku i na odgovarajući način.

2. Zdravo i bezbedno okruženje
U školi su učenici okruženi profesorima koji imaju odlična praktična znanja iz pedagogije. I tokom odmora i tokom vremena koje provode u dnevnom boravku, učenici su bezbedni, jer su profesori uvek prisutni, a školsko obezbeđenje nikada ne napušta zgradu i uvek je spremno da reaguje. U Savremenoj osnovnoj školi postoji i mogućnost organizovanog prevoza dece od kuće do škole i obratno, koju mogu da iskoriste svi učenici.

3. Udruženi sa roditeljima u borbi protiv vršnjačkog nasilja
Kako bi se sprečilo svako agresivno ponašanje učenika, posebna pažnja se posvećuje saradnji škole sa roditeljima. Oni redovno dobijaju obaveštenja od škole o ponašanju i uspehu svog deteta i pri prvim znacima nekog problema ili konflikta među učenicima – roditelji su informisani. Takođe su pozvani da jave školi ukoliko primete bilo kakvo čudno ponašanje kod svog deteta, bez obzira na to da li sumnjaju na vršnjačko nasilje ili neki drugi problem. Roditeljima je takođe na raspolaganju savetodavna podrška i pozivaju se da se zajedno sa decom uključe u preventivne aktivnosti.

4. Radionice i izgradnja emocionalne stabilnosti učenika
Radionice na temu inkluzije, tolerancije i poštovanja koje organizuju školski psiholog i pedagog doprinose stvaranju klime u kojoj se nasilničko ponašanje oštro osuđuje, a sa druge strane, kod učenika grade razumevanje za potrebe svakog pojedinca i poštovanje različitosti. Na taj način je materijal koji se tiče prevencije vršnjačkog nasilja ugrađen u plan i program školskih aktivnosti.

5. Pripreme za situacije izvan škole
Iskustva drugih škola pokazala su da se nasilno ponašanje dece često manifestuje van škole: na ulici, u parkovima ili drugim javnim prostorima u kojima učenici provode slobodno vreme. Razvijanjem međuljudskih odnosa koji počivaju na toleranciji, razumevanju i poštovanju, kao i sportskog duha, učenici u Savremenoj osnovnoj školi prolaze kroz sve ove teme na časovima i radionicama kako bi bili spremni i za situacije izvan škole.

Bezbednost učenika na prvom mestu

Ukoliko i pored preventivnih mera Savremene osnovne škole bude došlo do incidenta, zaposleni ove škole postupiće u skladu sa zakonom. Postoji jasna procedura koja se primenjuje u ovakvim situacijama kako bi zaštitila sve aktere.

U Savremenoj osnovnoj školi bezbednost, fizičko i mentalno zdravlje učenika su na prvom mestu. Metode kojima se stvara bezbedno okruženje svakodnevno se usavršavaju kako bi bile još efikasnije i kako do neželjenih situacija, koje uključuju i vršnjačko nasilje, ne bi nikada ni došlo. Zbog toga u Savremenoj osnovnoj školi nije zabeležen nijedan slučaj bilo kakvog nasilnog ponašanja.

I u zvaničnim dokumentima Savremene osnovne škole opisana je strategija borbe protiv vršnjačkog nasilja i definisane su preventivne mere, kao i mere koje će biti preduzete u slučaju da dođe do bilo kog vida vršnjačkog nasilja.

Prijavite se

Upis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »