Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Razvoj višestruke inteligencije

Podsticanje svih osam vidova inteligencije kod predškolske dece

Mnogi stručnjaci smatraju da inteligencija ne predstavlja samo jednu sposobnost koja se može meriti klasičnim IQ testovima. Program višestruke inteligencije Univerziteta Harvard polazi od činjenice da ljudi imaju više međusobno nezavisnih tipova inteligencije.

Tvorac ovog pristupa inteligenciji je Harvardov profesor i lider u edukaciji Hauard Gardner. Zbog njegove reputacije i naučnih dostignuća, mnoge prestižne škole su prihvatile ovaj pristup. Ove ustanove imaju posebne uslove za njegovo sprovođenje i njihovi predavači su posebno obučeni za njegovu primenu.

Profesor Hauard smatra da ljudska bića imaju više načina da procesiraju i predstave različite tipove informacija, od kojih je svaki nezavisan u odnosu na druge.

Program višestruke inteligencije prepoznaje osam tipova inteligencije. Takođe, svaki od vidova inteligencije daje rane naznake koja bi zanimanja bila idealna za svako dete, čak i u predškolskom uzrastu.

NATURE SMART

Podrazumeva sposobnost dobrog poznavanja i shvatanja prirode i prirodnih procesa, te uočavanja razlika između različitih pojava koje se dešavaju u prirodnoj sredini.

 

PEOPLE SMART

Interpersonalna inteligencija je sposobnost uspostavljanja kvalitetne komunikacije sa drugima, ali i posedovanja senzitivnosti i empatije za tuđa raspoloženja, osećanja i potrebe.

NUMBER SMART

Logičko-matematička inteligencija predstavlja sposobnost razumevanja odnosa logičkih veza, apstrakcije, odnosa između simbola i ispravnog zaključivanja.

MUSIC SMART

Inteligencija za muziku podrazumeva osećaj za ritam, melodiju, ali sposobnost pevanja ili sviranja. Uz rano prepoznavanje, dete može da ostvari izuzetan razvoj muzičkih sposobnosti.

BODY SMART

Telesna inteligencija predstavlja sposobnost dobrog upravljanja sopstvenim telom u stanjima mirovanja i kretanja, kao i svih veština koje se tiču održavanja ravnoteže, te spretnosti i umešnosti u sportu.

PICTURE SMART

Prostorna inteligencija predstavlja sposobnost snalaženja i orijentacije u svetu koji nas okružuje. Deca sa izraženom prostornom inteligencijom imaju bolju percepciju, mogu jasnije da vizuelizuju svaki problem i samim tim ga kreativnije i lakše reše.

WORD SMART

Jezička inteligencija se odnosi na razvijeni osećaj za reči, njihovo značenje, raspored, odnose. Ova deca izražajnije čitaju i pričaju i mogu da memorišu više detalja slušajući druge osobe.

SELF SMART

Ova inteligencija se odnosi na sposobnost reflektovanja sopstvenih postupaka i osećanja i planiranja akcija na osnovu toga. Preispitivanje svojih postupaka i ubeđenja predstavlja jednu od najznačajnijih komponenata svake osobe.

PREDŠKOLSKI PROGRAM KOJI RAZVIJA INTELIGENCIJU

Hauardov program višestruke inteligencije polazi od činjenice da postoji više tipova inteligencije, pa prema tome i više načina učenja. Da bi dete ostvarilo maksimalne rezultate, potrebno je da mu se informacije serviraju na način na koji ono najbolje može da ih primi.

Učenje na praktičnim primerima

Hauardov program pruža predškolcima priliku da uče na praktičnim primerima, u različitim okruženjima, ohrabrujući ih da postavljaju pitanja. Na taj način deca razvijaju naviku celoživotnog učenja.

Učenje prema afinitetima i mogućnostima svakog deteta

Programi utemeljeni na Hauardovom pristupu kreirani su tako da pažljivo neguju i razvijaju sve potencijale vašeg deteta – od sporta, umetnosti, muzike, do komunikacije sa drugima, samorefleksije, brige za prirodu.

Ne samo da će predškolac imati prilku da dalje razvija tipove inteligencije u kojima je već dobar već će moći i da osnaži i poboljša one tipove za koje je mislio da mu nisu jača strana.

Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »