Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Šta je bolje? Predškolsko u vrtiću ili u školi?

/ / Blog, Predškolsko / 31.08.2018

Predškolski pripremni program je od izuzetne važnosti za decu, a pred roditeljima je dilema da li da se odluče za pripremu u vrtićima ili u osnovnoj školi. Postoji više razloga zašto se mnogi, s pravom, odlučuju za pripremu u školi.

Kako roditelji često unapred znaju u koju će osnovnu školu da ide njihov mališan, priprema u toj školi može da bude velika prednost. Savremena osnovna škola ima upravo tu prednost što omogućava budućim đacima prvacima da se na pravi način pripreme.  Na ovaj način dete ima tu mogućnost da se u startu navikne na okruženje u koje će provesti narednih osam godina. Velika prednost je i ta što će se na pripremi upoznati sa budućim drugarima, od kojih će mnogi upravo sa njim ići u odeljenje. Na ovaj način dete će mnogo lakše prihvatiti novu školu, što će olakšati i kompletan proces navikavanja na obaveze koje ga tek očekuju.

Kako izgleda predškolska priprema?

Na predškolskoj pripremi deca uče brojne veštine koje će im biti u koristi kad krenu u školu, naučiće i kako da se ponašaju na času, kako da uče nove stvari i razvijaju koncentraciju. Takođe je važno i razvijanje socijalnih veština koje će im pomoći da se bolje socijalizuju u okruženju koje je nepoznato. Sama činjenica da se pripreme odvijaju u Savremenoj osnovnoj školi gde se pripremaju njihovi novi drugari je nemerljivo u odnosu na sve druge opcije. 

Kroz proces predškolske pripreme dete će se susresti sa brojnim situacijama koje će morati da reši samo, a koje su značajno drugačije od iskustva u vrtiću. Važno je istaći da je po Zakonu o obrazovanju, predškolske ustanove (bez obzira da li su one privatne, društvene, deo vrtića, ili deo osnovnih škola) tačno definisano šta se radi na predškolskoj pripremi. Dete neće učiti da čita ili piše, to je deo programa u školi, ali će razviti veštine koje će mu olakšati proces usvajanja novih veština. 

Predškolska priprema u Savremenoj osnovnoj školi

U Savremenoj osnovnoj školi predškolska priprema podrazumeva i rad na koncentraciji deteta kako bi se lakše suočilo sa novim obavezama, ali i ritmom rada. Pred budućim đakom prvakom se nalazi novi sistem koji podrazumeva privikavanje na časove koji će trajati 45 minuta. Dete se praktično navikava na novi način života, pa je od ključne važnosti da sa njim rade stručnjaci koji obraćaju pažnju na sve detalje. To je upravo slučaj u Savremenoj, gde se svakom detetu poklanja maksimalno pažnja kako bi se što bolje pripremilo za sve izazove. 

Razvoj koncentracije je, takođe, veoma važan za buduće prihvatanje škole. Naime, u okviru pripremnog programa postoje aktivnosti nalik malim časovima (na primer, čas stranog jezika, čas muzičkog, umetnička radionica…). Ovi časovi su, u proseku, oko 20-30 minuta, jer je to očekivana vremenska dužina pažnje dece ovog uzrasta. Međutim, poznato je da se već od prvog razreda od deteta očekuje da miruje 45 minuta pre nego što ode na odmor od pet minuta.

Važno je napomenuti da Savremena osnovna škola ima licencu Ministarstva obrazovanja za predškolski pripremni program, što znači da dobijate uverenje koje je neophodno za upis deteta. 

Leave a Comment