Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi
Eko škola

Zelena školica

Za očuvanje životne sredine

Očuvanje životne sredine zauzima veoma važno mesto u predškolskom sistemu Savremene osnovne škole. Iz tog razloga mališani su, zajedno sa svojim vaspitačima, često u raznim ekološkim akcijama posebno prilagođenim njihovom uzrastu kako bi naučili važnost očuvanja životnog okruženja.

Savremena osnovna škola je deo velikog međunarodnog projekta Eko-škola Fondacije za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine (FEEE). Ovaj projekat se sprovodi pod pokroviteljstvom organizacije Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, a širom sveta u pomenuti projekat je uključeno preko 12 miliona učenika i studenata u 58 zemalja.

U čemu je značaj Eko-školice?

U okviru Eko-školice, predškolska deca podižu svest o klimatskim promenama, očuvanju flore i faune, pravilnom korišćenju energije, reciklaži i globalnim posledicama ličnih postupaka. Kroz ovakvu edukaciju mališani se podstiču na očuvanje prirodnih resursa, kao i na istraživanje i primenu inovativnih pristupa zaštiti životne sredine.

Kako predškolci doprinose očuvanju životne sredine?

Predškolci kroz svakodnevne aktivnosti brinu o životnoj okolini i pritom poštuju visoke ekološke standarde:

Paperless school

Upotreba iPada i laptopova smanjuje potrebu za papirom, čime se doprinosi očuvanju drveća.

+

UŠTEDA ENERGIJE

Moderno opremljena zgrada sa dobrom izolacijom doprinosi smanjenju utroška energije.

+

MALA EMISIJA UGLJENIKA

Prostorije su opremljene senzorima koji prilagođavaju temperaturu prema potrebi.

+

OSVETLJENJE

Osvetljenje se sastoji od štedljivih sijalica i senzora pokreta koji regulišu utrošak električne energije.

+

ERGONOMSKI NAMEŠTAJ

Nameštaj se prilagođava učeniku, što doprinosi pravilnom držanju.

+

RECIKLIRANJE

Smeće se sortira prema vrstama materijala kako bi se izdvojili oni koji su pogodni za recikliranje.

+

Kroz kreativne igre do očuvanje okoline

U okvriu Eko-škole, najmlađi će od malih nogu naučiti važnost brige o prirodi. Kroz brojne aktivnosti deca će naučiti važnost reciklaže i brige o zelenim površinama, životinjama i životnoj sredini uopšte. Na ovaj način deca će naučiti važne vrednosti, ali i svojim primerom uticati na starije oko sebe da brinu o sredini u kojoj živimo.

Zdravo okruženje

Veliko školsko dvorište bogato je zelenilom i brojnim sadržajima gde predškolci mogu da provode kvalitetno vreme učeći kroz igru nove veštine. Tu je takođe i zatvorena fiskulturna sala opremljena najmodernijim rekvizitima za pravilan razvoj najmlađih.

Fizička aktivnost

Jedan od najvažnijih segmenata na koje se obraća pažnja jeste fizička aktivnost mališana. Deca predškolskog uzrasta se nalaze u osetljivom dobu kada je sticanje zdravih navika izuzetno važno za njihov psihofizički razvoj.

Zbog toga se u okviru predškolskog pripremnog sistema Savremene posebna pažnja posvećuje dugoročnom razvoju deteta. Zahvaljujući moderno opremljenom prostoru za fizičke aktivnosti, deca imaju odlične uslove za razvoj.

Zdrave misli

Mališani u saradnji sa vaspitačima rade na usavršavanju svojih znanja, ali uče i kako da budu dobre osobe koje poštuju ljude oko sebe, kao i prirodu koja ih okružuje. Deca od malih nogu uče kako da budu korisni članovi društva koji brinu o svojoj okolini.

Akcenat je stavljen na zaštitu životne sredine kroz brojne akcije gde deca uče više o značaju ekološke svesti za društvo. Kako budu rasla, ona će postajati predvodnici generacije koja će čovečanstvu obezbediti čistije okruženje i veću brigu o okolini.

Prijavite se

Predupis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »