Jasmina Franolić
Direktorka Savremene osnovne škole

Radno iskustvo: 26 godina rada u prosveti

oktobar 2017. – v. d. direktora Osnovne škole „Savremena” – LINK group, menadžer za razvoj partnerstava LINK group i koordinator promotivnih aktivnosti za obrazovne ustanove Savremena gimnazija, Srednja škola za informacione tehnologije, Fakultet savremenih umetnosti i Visoka škola za informacione tehnologije;

septembar 2017. – menadžer za razvoj partnerstava – Sektor za razvoj kompanije LINK group i koordinator promotivnih aktivnosti za obrazovne ustanove Savremena gimnazija, Srednja škola za informacione tehnologije, Fakultet savremenih umetnosti i Visoka škola za informacione tehnologije;

avgust 2015 – avgust 2016 – menadžer logistike u Savremenoj gimnaziji LINK group i koordinator promotivnih aktivnosti u Savremenoj gimnaziji;

april 2015 – septembar 2016 – koordinator promotivnih aktivnosti u Savremenoj gimnaziji;

januar – septembar 2014 – direktor Srednje škole „Dr Kosta Cukić”;

2008–2014 – direktor Gimnazije „Dr Kosta Cukić” i generalni menadžer obrazovnog sistema „Dr Kosta Cukić”;

2004–2008 – direktor Ekonomske škole „Dr Kosta Cukić”;

1998–2004 – direktor OŠ „Đura Jakšić”;

1992–1998 – nastavnik srpskog jezika u OŠ „Đura Jakšić”.

Obrazovanje:

1985–1991 – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Grupa za jugoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, naziv dodeljene kvalifikacije: 7/1 stepen – master jugoslovenske književnosti sa teorijom književnosti;
1981–1985 – Jagodinska gimnazija, smer jezičko-prevodilački;
1973–1981 – OŠ „Rada Miljković”, Jagodina, učenica generacije.

Umetničke veštine i kompetencije – objavljena dela:
pisac romana, poezije, književnih prikaza, novinskih članaka;
zbirka poezije „Faradejev kavez”, IK „Srboljublje”, 2001;
roman „Gospođa Kralj”, Nolit, 2003;
učesnik decembarskog salona srpskih pisaca u Kanadi i Sajma knjiga u Beogradu 2017;
lektor časopisa „Veliki prasak”;
autor tekstova o obrazovanju na portalu RTS-a Magazin, nauka:
http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/2520/nauka/2743113/kako-izabrati-srednju-skolu-po-svojoj-meri.html

Druge veštine i kompetencije, obuke, seminari:
Položen stručni ispit za profesora srpskog jezika i književnosti sa ocenom odličan (5), 1994.

Seminar „Umeće komunikacije”, Tim Psihokod, 2003;
Seminar „Menadžment u obrazovanju”, Institut za menadžment, FON, 2003;
Bazični seminar „Aktivno učenje”, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, 2006;
Obuka na PC računaru za Bankarstvo Front Office, Centar za edukacije „Enter Kont”, 2007;
„Primena računara sa multimedijom” – obuka u međunarodnom centru za edukaciju i informatiku Link group 2007;
Trening „Kako postići duplo više, lakše”, međunarodni centar za edukaciju i informatiku Link group, 2008;
Program stručnog usavršavanja „Kuća kvaliteta – kako upravljati kvalitetom u školi” NU „Božidar Adžija”, 2008;
Program stručnog usavršavanja „Upravljanje stresom dece, nastavnika i roditelja”, Forum pedagoga Srbije, 2011;
Program stručnog usavršavanja „Agresija ili asertivnost”, Hemijsko-medicinska škola, Vršac, Gimnazija „Dr Kosta Cukić”, 2013;
Program stručnog usavršavanja „Zvezda vodilja – liderstvo u obrazovanju i njegov značaj za ekonomski prosperitet društva”, Univerzitet Singidunum – Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu, 2014;
„Upravljanje kolektivom: efikasan pristup”, Udruženje za unapređenje obrazovanja i vaspitanja „Kreativni centar” i Savremena gimnazija u Beogradu, 2016;
Motivacioni seminar „Perform at Your Best” by Brian Tracy, Beograd, 2017.

Dodatne informacije:
Jedan od osnivača privatne obrazovne ustanove „Kosta Cukić”;
Osnivač Udruženja za edukaciju „Edu-lend”, „Jupiter” i „Didakta”, koja su organizovala na desetine edukativnih projekata;

Poslovi na poziciji direktora škole:

izrada kompletne dokumentacije za osnivanje osnovne i srednje škole;
vođenje poslovanja i usklađivanje procesa rada u školi;
izrada Godišnjeg plana rada škole, Školskog programa i Opštih akata škole;
samostalno odlučivanje o vođenju poslova škole, o organizovanju i usklađivanja procesa vaspitnoobrazovnog rada u okviru delokruga utvrđenog Zakonom i Statutom;
izdavanje naloga pojedinim zaposlenim ili grupama zaposlenih za izvršavanje određenih zadataka u skladu sa opštim aktima škole;
organizovanje obrazovnovaspitnog rada škole i staranje o njegovom ostvarivanju i unapređivanju;
organizovanje i ostvarivanje pedagoško-instruktivnog uvida i nadzora i preduzimanje mera za unapređivanje rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;
praćenje i ocenjivanje rada nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača;
preduzimanje mera u slučaju kršenja Zakona i Pravilnika;
sazivanje i rukovođenje sednicama;
usmeravanje i usklađivanje rada stručnih organa u školi;
ostvarivanje saradnje sa Ministarstvom prosvete i roditeljima učenika.

Poslovi na poziciji menadžera obrazovnog sistema:

sastavljanje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih planova;
izrada finansijskih izveštaja;
praćenje kretanja na tržištu, razvoja tehnologije;
praćenje kretanja konkurentnih preduzeća iste ili srodne delatnosti;
praćenje razvoja sredstava za rad i drugih faktora koji mogu uticati na razvoj kompanije;
kontrola rezultata rada.

Poslovi na poziciji menadžera logistike:

pribavljanje i klasifikovanje ponuda;
nabavka;
prijem i vođenje evidencije o svim vrstama robe i materijala;
organizacija prevoza učenika i zaposlenih;
organizacija ishrane učenika i zaposlenih;
izbor i nabavka uniforme za učenike i zaposlene;
organizacija događaja.

Poslovi na poziciji koordinatora promotivnih aktivnosti i menadžera za razvoj partnerstava:

pripremanje i pružanje informacija za pripremu izveštaja i predloga partnerima;
održavanje kontakta sa partnerima i klijentima;
istraživanje mogućnosti za saradnju sa potencijalnim partnerima;
pisanje predloga projekata;
pisanje izveštaja o realizovanim projektima;
osmišljavanje, priprema, organizacija i realizacija promotivnih aktivnosti i publikacija koje će adekvatno i u dovoljnoj meri predstaviti kompaniju ili ustanovu;
uspostavljanje kontakata i predstavljanje kompanije pred drugim partnerima i klijentima;
učestvovanje na skupovima, konferencijama, seminarima, drugim javnim okupljanjima i dešavanjima u vezi sa medijima;
osmišljavanje i priprema promotivnih materijala/prezentacija u vezi sa programima i kompanijama; po potrebi promocija i predstavljanje kompanije u javnosti.

Prijavite se

Upis za generaciju 2022/23. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »