Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi
Ljiljana Vuković
Nastavnica matematike

Ljljana Vuković je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, na odseku za verovatnoću i statistiku. Nakon studija je nastavila stručno usavršavanje na obukama i seminarima u vezi sa aktivnim učenjem i razvojem školstva, kao i učešćem na Međunarodnoj konferenciji o reformi školstva.

Bogato profesionalno iskustvo stekla je radom u osnovnim školama i na Vazduhoplovnoj akademiji. Ljubav prema profesiji Ljiljana je istakla i brojnim autorskim i koautorskim radovima i člancima, čiji je izdavač „Kreativni centar”.

Prijavite se

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »