dete čita knjigu

Trikovi za brzo učenje koji daju najbolje rezultate

/ / Blog, I-IV, Kombinovani, Nacionalni, V-VIII / 28.05.2020

Trikovi za brzo učenje koji daju najbolje rezultate

Toliko stvari koje bi trebalo naučiti, a tako malo vremena – to je jedno od najčešćih osećanja školaraca, ali i odraslih ljudi. Otuda brzo učenje deluje kao neka superherojska osobina koju bi svako želeo da poseduje.

Ali šta je brzo učenje?

Pre svega, treba reći da ono nije isto što i instant učenje, odnosno brzo učenje za kontrolni ili pismeni. Iako poneki učenici pribegavaju takvom tipu učenja, ono pre spada u kampanjski tip, a i nije mnogo efikasno jer se znanje stečeno na taj način ne zadržava dugo.

Nasuprot tome, brzo učenje je skup metoda i tehnika koje bi trebalo da ubrzaju naše usvajanje novih znanja, a da se pritom ne izgubi na razumevanju i zadržavanju tog znanja.

Reč je o pokušaju da se skrati vreme potrebno za usvajanje informacija, a da se zadrži kvalitet njihovog razumevanja i njihova trajnost u našem pamćenju.

Da li je brzo učenje za osnovce?

Kao i učenici ostalih uzrasta, i osnovci često osećaju da imaju previše obaveza:

 • ko će da stigne da nauči sve lekcije iz toliko različitih predmeta, a da mu ostane malo vremena i za igru i druženje.

Stoga brzo učenje može da bude korisno pomoćno sredstvo jer pomaže učenicima da na brz i efikasan način usvoje važna znanja i tako im ostavlja više vremena za druge, takođe važne aktivnosti.

dete sklapa rubikovu kocku

Osim toga, brzo razumevanje novih ideja, usvajanje informacija i primenjivanje koncepata veoma je značajno u današnjem svetu. Često se pogrešno veruje da samo genijalci imaju tu neobjašnjivu moć da brzo usvoje nove ideje. Međutim, pomoću nekih tehnika i strategija svako može da ubrza svoj način učenja. Uz ove trikove vaše dete učiće kvalitetnije i brže pa će mu ostati više vremena za slobodne aktivnosti.

Kako brzo učiti?

 • Fokusirajte se na ponavljanje, a ne na vreme

Učenici često sami sebe zavaravaju kada kažu da su u učenju proveli nekoliko sati. Realnost je zapravo da je veliki deo tog vremena otišao na proveravanje društvenih mreža, lutanje misli, dnevno sanjarenje. Zbog toga, između ostalog, važno je da mesto za učenje bude oslobođeno distrakcija.

Međutim, da bi učenje bilo zaista efikasno, jedino što se računa je broj ponavljanja, odnosno vreme tokom koga je dete bilo fokusirano na učenje. Slično kao u teretani: ne računa se gledanje TV-a, već broj ponavljanja i vežbi. Otuda najuspešniji sportisti, ali i umetnici ističu repeticiju kao presudnu za ovladavanje nekom veštinom.

Isto važi i za učenje.

Kako ovo primeniti?

Jednostavno: bacite sat. Umesto da dete kaže: „Učiću dva sata”, postavite zadatak da određen broj puta ponovi gradivo. Na ovaj način dete neće varati sebe niti će čekati „zvonka spasića”: učenje je gotovo kada je zadatak obavljen.

Ovakav pristup značajno će skratiti proces učenja, a vreme koje je detetu inače prolazilo u nakanjivanju da uči sada mu je na raspolaganju za igru ili neku drugu korisnu aktivnost. Stoga će ono vrlo brzo naučiti da ceni ovakav način učenja.

 • Razbijanje lekcija na delove

Prema nekim istraživanjima, mikroučenje je jedan od najefikasnijih metoda usvajanja znanja. Ono podrazumeva savladavanje manje količine informacija u kraćem vremenskom roku. Takav način učenja u vezi je sa načinom na koji ljudski mozak radi. Prelaženje svakog dela posebno pomoći će detetu da mnogo bolje ovlada detaljima svake lekcije. Kada pokušavamo da lekciju naučimo odjednom kao celinu, može nas zbuniti količina informacija, što dovodi do osećaja izgubljenosti.

Kako da to primenite?

Jednostavno, neka dete podeli lekciju na manje, zaokružene delove i koncentriše se na savladavanje svakog dela pojedinačno. Neka ne prelazi na sledeći dok deo pre njega nije savladan.

 • Spojte delove u celinu

Nakon što dete savlada jedan deo, vreme je da ga nadogradi sledećim.

Kako ovo primeniti?

Jednostavno, svaki novi deo nadograđuje se sledećim sve dok se ne pređe cela lekcija. Na ovaj način svi delovi lekcije spojiće se u celinu, a to je korisno zbog toga što će dete videti kako se različiti sadržaji gradiva odnose jedni prema drugima i tako steći dublje razumevanje naučenog. Zahvaljujući ovom pristupu dete će kasnije biti u stanju da čak povezuje i gradivo iz različitih predmeta u jednu celinu. Naime, lekcija iz jednog predmeta koja se odnosi na određenu pojavu predstavlja jedan deo, koji se nadograđuje lekcijom iz drugog predmeta koja se bavi istom pojavom. Na taj način dete stiče multidisciplinarna znanja koja su sveobuhvatnija, trajnija i primenjivija. 

 • Neka učenje bude zabavno kao igra

Svaka igra sastoji se od pravila i nagrada, a upravo su nagrade ono što podstiče da razvijemo naviku. Zato je pretvaranje učenja u igru dobar način da od njega načinimo naviku koje ćemo se sa lakoćom pridržavati.

Kako ovo primeniti?

Jednostavno: osmislite pravila i nagrade koje će vaše dete dobijati. Na primer, za svaki uspešno savladan deo nagradite ga nečim što voli, samo nemojte preterivati u veličini i vrednosti poklona. Ono će tako biti motivisanije da uči, a samim tim brže i efikasnije će savladavati čak i teže gradivo.

 • Ne preskačite odmor

U uspehu najvećih sportista odmor i oporavak igraju značajnu ulogu. Slično je i u učenju. Da bismo nešto brzo i efikasno naučili, potrebno je da budemo odmorni. Inače, nećemo imati dovoljno pažnje, učenje će se odužiti i neće biti tako uspešno. Dakle, dozvolite detetu da se odmara.

Kako ovo primeniti?

Pre svega, dete treba da bude odmorno kada započinje učenje. Na taj način moći će da se fokusira i bude maksimalno efikasno. Kada oseti umor, treba da se odmori. A potom se učenje ponavlja. Dakle, pratite ovu jednostavnu formulu:

 • učenje, odmor, učenje.
 • Dobar san je važan

Ovaj savet u vezi je sa prethodnim. Možda su i vama bake i deke govorili da knjigu stavite pod jastuk i prespavate. Najnovija istraživanja potvrđuju ovu narodnu mudrost, odnosno vezu između spavanja i učenja:

 • spavanje između dve sesije učenja može da poveća zadržavanje naučenog i do 6 meseci.

Kako ovo primeniti?

Neka dete ponovi ono što je učilo pred spavanje i ujutru kada se probudi. Ukoliko određene informacije budu poslednje što njegov mozak primi pre spavanja i prvo što usvoji nakon buđenja, na taj način će ih bolje zapamtiti.

Tehnike za brzo učenje

Pored ovih opštih pravila kako brzo učiti i pamtiti, postoje i brojne cake za brzo učenje. To su zapravo specijalno kreirani saveti za brzo učenje određenih stvari i oblasti kakve su čitanje, matematika ili strani jezik.

U nastavku vam donosimo efikasne i proverene tehnike kako brzo naučiti neka od najvažnijih znanja za svakog osnovca.

BRZO ČITANJE

Kada su Bila Gejtsa (Bill Gates) pitali koju bi supermoć voleo da ima, odgovorio je bez razmišljanja: brzo čitanje.

Džordž Stenklif (George Stancliffe), čovek koji preko 20 godina otkriva savete za brzo učenje i čitanje, kaže da je lakše naučiti decu nego odrasle.

Sve što je potrebno je da vodite računa o ove 4 stavke:

 • prirodna vizija: sposobnost prepoznavanja više od jedne reči istovremeno;
 • vizuelizacija: zamišljanje priče u svom umu toliko živo, kao da gledate film;
 • opuštenost: potrebno je opustiti se da biste se bolje koncentrisali i uspešnije vizuelizovali;
 • svakodnevna vežba: disciplina i upornost čine čuda, stoga vežbajte sa svojim detetom svaki dan.

Jedna od vežbica koje pomažu detetu da poboljša svoju brzinu čitanja je:

 • čitanje sa satom.

Namestite tajmer na jedan minut i zadajte detetu da pročita određen odlomak. Proverite da li je napravilo neke greške. Ponovite reči koje mu teže idu i zatim mu recite da ga ponovo pročita. Ovog puta trebalo bi da čitanje bude brže i tečnije. Ova vežbica je veoma efektna jer čitanje razbija na delove od po jednog minuta, što detetu daje dovoljno snage i koncentracije za ponavljanja. Takođe, vodite statistiku smanjivanja grešaka i povećanja brzine jer će tako vaše dete biti motivisano kada vidi kako napreduje.

Ipak, iako brzina čitanja u krajnjoj instanci utiče i na brzinu učenja, zapamtite: u osnovnoj školi brzina čitanja nije najvažnija. Cilj je pre svega da vaše dete čita tečno i sa razumevanjem, zato se fokusirajte najpre na to.

BRZO UČENJE TABLICE MNOŽENJA

Za brzo učenje matematike veoma je važno da dete nauči tablicu množenja. Jednostavno, nakon toga sve postaje malo lakše.

Tablica množenja mnogima izgleda zastrašujuće. Na prvi pogled ona sadrži čak 100 činjenica koje treba naučiti napamet. Međutim, ukoliko upotrebimo sledeće trikove za brzo učenje tablice množenja, dete će je savladati mnogo lakše:

 1. množenje sa 1 je lako, svaki broj pomnožen sa 1 daje taj broj: 1 x 8 = 8;
 2. množenje sa deset je takođe lako, svakom broju koji pomnožimo sa 10 samo treba da dodamo nulu: 2 x 10 = 20;
 3. takođe, kada činioci zamene mesta, rezultat ostaje isti: 3 x 2 = 6, kao i 2 x 3 = 6;
 4. množenje sa 2 je takođe lako, svaki broj koji se pomnoži sa 2 je zapravo kao da ste tom broju dodali isti broj: 2 x 3 = 3 + 3 = 6.

Nakon ovoga, vreme je da se posvetimo učenju množenja sa 3 i 4. Ono se mora naučiti napamet, međutim dobra vest je da, kada dete to savlada, onda mu vrlo malo treba da ovlada celom tablicom množenja:

 1. množenje sa 3 usvaja se tako što prvo učite da brojite dodavanjem 3: 3, 6, 9, 12… Važno je da dete nauči niz napamet i da zna da ga brzo i tečno izgovori. Onda ga pitajte koliko je 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, a ono treba da daje odgovore redom iz niza koji je prethodno naučilo. Kada to savlada, možete mešati pitanja dok ne nauči da da odgovore i na njih;
 2. isto je i sa 4. Prvo ga naučite da broji u nizu: 4, 8, 12, 16… Zatim ponovite ceo proces kao i prilikom množenja sa 3.

Pošto je savladalo množenje sa 3 i 4, vašem detetu ostalo je još samo malo za potpuno ovladavanje tablicom množenja:

 1. učenje množenja sa 5 je lako jer se rezultat uvek završava sa 5 ili 0;
 2. trik za množenje sa brojem 9: rezultat brojeva pomnoženih sa 9 daje uvek 9 u zbiru. Na primer:

9 x 2 = 18 (8 + 1 = 9).

Takođe, prva cifra rezultata uvek je za jedan broj manja od one koja se množi sa 9:

9 x 2 = 18 (broj 1 manji je od 2).

Ovo važi za sve brojeve pomnožene sa 9:

9 x 1 = 01

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9 x 9 = 81

9 x 10 = 90

tablica množenje trikovi
 1. Nakon ovoga detetu je ostalo da zapamti da je 6 x 6 = 36, 7 x 7 = 49, 8 x 8 = 64, a posle toga ostalo je da nauči samo još 3 unosa: 7 x 6 = 42, 6 x 8 = 48, 7 x 8 = 56.

Pomoću ovih tehnika dete će brzo i lako naučiti tablicu množenja.

BRZO UČENJE STRANIH REČI

Učenje bilo kog stranog jezika brzo podrazumeva usvajanje različitog niza pravila od gramatike do pravopisa. Ali najvažniji korak je izgraditi veliki fond reči. Mnogi učenici imaju problem sa zaboravljanjem novih reči, proces učenja dugo traje, a željene rezultate često i ne vide ukoliko ne odu na govorno područje gde imaju priliku da zaista koriste taj jezik. Primena tehnika za brzo učenje reči bilo kog stranog jezika pomoći će vašem detetu da ovaj proces skrati i učini efikasnijim:

 • Koristite mape uma

Mentalne mape mogu biti korisne za usvajanje različitih informacija i jačaju sposobnost pamćenja, a posebno su efikasne u brzom učenju stranih reči. Različiti stilovi učenja mogu tražiti različite mape: vizuelne, verbalne, ali svaku od njih moguće je prilagoditi afinitetima svog deteta.

Kako da kreirate mapu uma za strani jezik?

Grupišite reči po temi jer će ih ona držati na okupu i pomoći detetu da ih se lakše priseti. Ukoliko mališan uči reči koje se odnose na hranu, na tabli, papiru ili nekoj površini za pisanje unesite centralni pojam na svom jeziku i pored na jeziku koji učite. Za vizuelne tipove možete dodati i sličicu pojma. Iz glavnog pojma izvodite podteme koje se odnose na njega. U hranu spadaju obroci, deserti, meso, voće, povrće, piće. Pored svake reči na našem jeziku ponovo upisujete reč na stranom jeziku.

Zatim ispod ovih podtema upišite nekoliko tipičnih reči koje se odnose na njih. Na primer, ispod obroka možete staviti: doručak, ručak, večera, ispod voća: banane, jabuke, kivi. Na ovaj način reči će se prirodno grupisati i detetu će biti lakše da ih upamti. Međutim, da bi mapa uma bila efikasna, potrebno je da je zalepite na neko vidljivo mesto kako bi dete moglo često da je obnavlja. Ponavljanje već naučenog, posebno kada su u pitanju strane reči, najsigurniji je način da se savlada strani jezik.

 • Pesmice ili crtani filmovi

Deca najbolje uče kroz igru i zabavu. A gledanje omiljenog crtaća ili učenje napamet pesmice na stranom jeziku jedan od najefikasnijih načina za usvajanje novih reči. Takođe, mali trik vam može pomoći u ovome.

Nađite omiljeni crtani film svog deteta na stranom jeziku i pustite mu. Pošto je već pogledalo bezbroj puta crtani na svom jeziku, razumeće šta se dešava čak i kada je crtać na stranom jeziku i počeće da usvaja nove reči.

 • Aplikacije

Aplikacije za učenje jezika kao što je Duolingo mogu biti sjajna dopuna redovnoj nastavi stranog jezika i način za brzo usvajanje vokabulara. Umesto bubanja napamet novih reči, Duolingo donosi interaktivne lekcije i testove sa kojima dete na jednostavan način brzo uči nove reči i izraze.

 • Razgovarajte sa svojim detetom na stranom jeziku

Ukoliko govorite jezik koji dete uči, možete povremeno i razgovarati na njemu sa njim. Novi jezik najlakše i najbrže se uči kroz konverzaciju i upotrebu. Tako dete ovladava tim jezikom, povezuje pojmove, proširuje vokabular. Iznad svega na ovaj način osigurava se trajnost znanja, jer ukoliko se strani jezik ne upotrebljava, on se zaboravlja. I sami znate da, kada odete u stranu zemlju i koristite engleski jezik nekoliko dana, vaš vokabular se proširi, a izgovor poboljša. Stoga ohrabrite dete da što češće koristi strani jezik.

trikovi za brzo učenje

Savremena osnovna škola inovativne obrazovne prakse za najbrži napredak deteta

Brzo učenje ima svoje mesto, ali najvažnije od svega je da dete uči sa razumevanjem i bez stresa. Stoga nikada ne sme biti važno samo kako najbrže učiti, već je fokus i na kvalitetu znanja i razvijanju ljubavi prema učenju kod dece.

Nastava u Savremenoj oslonjena je na najnaprednije nastavne prakse, koje se u potpunosti prilagođavaju individualnom stilu učenja svakog deteta i tako mu omogućavaju da na najbrži i najefikasniji način usvoji vredna znanja. Školovanje se odvija na Nacionalnom i Kombinovanom programu, na kome učenici odmalena jedan deo časova prate na engleskom i tako usavršavaju ovaj strani jezik.

Zahvaljujući personalizovanom nastavnom programu, moderno opremljenim učionicama koje podstiču na rad i istraživanje, posvećenim učiteljima i nastavnicima, interaktivnoj edukativnoj tehnologiji, ali i projektnoj nastavi u grupama, koja učenicima omogućava da ono što nauče isprobaju u praksi, školovanje u Savremenoj garant je da će vaše dete učiti efikasno, kvalitetno i sa razumevanjem. Ono što posebno doprinosi brzom i kvalitetnom usvajanju znanja jesu multidisciplinarni časovi na kojima se na jedinstven način jedna pojava istovremeno obrađuje iz perspektive više predmeta. Tako učenici o Prvom svetskom ratu uče iz perspektive istorije, geografije, ali i književnosti. Na taj način učenje se kontekstualizuje, povezuje u celinu, a učenici sa boljim razumevanjem usvajaju znanja što obezbeđuje i njihovu trajnost.

Od malih nogu savremeni osnovci stiču ljubav i radoznalost prema učenju, a jednom kada ovladaju tim osobinama, oni celog života usvajaju nova znanja sa radošću i efikasnošću.

Omogućite svom mališanu da uči sa osmehom!


Leave a Comment