Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi
Zorana Nedeljković

Zorana Nedeljković

/ / profesori / 31.05.2019

Profesorka fizike Zorana Nedeljković diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije. Učestvovala je u istraživanjima i na međunarodnim konferencijama iz oblasti metodike nastave fizike. Trenutno je na doktorskim studijama na matičnom fakultetu na modulu – Nastava fizike.

U radu sa učenicima u Savremenoj gimnaziji želi da kod njih podstakne razvoj logičkog razmišljanja i radoznalost u vezi sa fizičkim pojavama u prirodi, njihovim uzrocima i značaju.

Slobodno vreme Zorana voli da provodi sa porodicom i prijateljima. Uživa u čitanju knjiga, trčanju i šetnjama u prirodi.