Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi
Učenje kroz praktičan rad za sveobuhvatno obrazovanje dece u Savremenoj

Učenje kroz praktičan rad

ZA SVESTRANO OBRAZOVANJE DECE

Da bi bilo efektno i zaista korisno, sve naučeno treba primeniti u realnom svetu. Zato je od suštinske važnosti da vaše dete istovremeno usvaja fundamentalna znanja, ali i dobija priliku da ta znanja proveri i primeni u praksi.

Na taj način dobit je dvostruka:

–        Znanja proverena u praksi lakše se i bolje usvajaju i teže zaboravljaju.

–        Dete postaje sposobno da se snađe u stvarnom svetu, u kom iskrsavaju situacije o kojima nije učilo u školi.

Pored različitih dodatnih kurseva, svojim učenicima omogućavamo i kontinuirano neformalno obrazovanje kroz praksu u LINK groupu.

Praksa je opcionalna i na njoj vaše dete stiče iskustvo rada u velikoj međunarodnoj obrazovnoj kompaniji. Imaće priliku da iz prve ruke nauči kako se organizuje radno vreme, kako se razvijaju kreativnost i lični potencijal, kako se upravlja projektima. Tako će steći veštine, prilagođene njegovom uzrastu, neophodne za uspešnog stručnjaka 21. veka.

TEHNIKA PISMENE KOMUNIKACIJE
TEHNIKA PREGOVARANJA
SPOSOBNOST DONOŠENJA ODLUKA
EFIKASNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA
VOĐENJE INTERKULTURNE KOMUNIKACIJE
USPEŠNO VOĐENJE SASTANKA
TEHNIKA USPEŠNE PREZENTACIJE
REŠAVANJE PROBLEMA I KONFLIKATA

Ukoliko se kod dece od samog početka obrazovanja razvijaju veštine učenja i neguje praksa rada u realnim uslovima, rezultat će biti:

Uspešan i izbalansiran pojedinac, spreman za učenje i rad u 21. veku.

Prijavite se

Upis za generaciju 2019/20. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »