Društveni i emocionalni razvoj

Društveni i emocionalni razvoj

Razvoj celokupne ličnosti deteta

U Savremenoj osnovnoj školi čvrsto se poštuje stav da je društveni i emocionalni razvoj deteta podjednako važan kao i, recimo, učenje matematičkih operacija ili slova. Cilj je istovremeno naučiti decu svemu onom što je predviđeno nastavnim planom i programim, ali i kako da razmišljaju, osećaju, prepoznaju tuđe potrebe i kako da komuniciraju sa vršnjacima. To je način na koji Savremena tretira društvenu i emocionalnu komponentu razvoja: ona nije tek nešto sporedno, fakultativno i manje bitno već je sastavni deo svega što radimo.

Društvena i emocionalna komponenta zauzima istaknuto mesto u iskustvu naših učenika i utkana je u sve što se radi u ovoj školi, bilo da je vezano za gradivo ili ne. U tako postavljenoj ravni, gde je podjednako gleda na bitnost akademskih postignuća i društveno-emocionalnog razvoja deteta, naučnim metodama i standardizacijom se definišu ciljevi kojima bi učenici trebalo da teže uz pomoć veština kao što su: pregovaranje, uspostavljanje i održavanje međuljudskih odnosa, održavanje pažnje, nošenje sa frustracijom i mnoge druge.

Holistički pristup za znanje 21. veka

Budućnost je veoma teško predvideti – naročito u pogledu toga kakva će znanja biti neophodna za dve, tri ili više decenija. Zbog toga Savremena zauzima stav da se paralelno sa propisanim kurikulumom deci razvijaju upravo ona znanja koja su najmanji zajednički sadržalac svega univerzalno neophodnog za život.

Vrlo je moguće da će se kroz neko vreme način obrazovanja promeniti iz korena i da će kruti programi koji danas preovlađuju biti od veoma male koristi.

Veštine za uspešnu budućnost

Razvoj celokupne ličnosti deteta ključan za uspeh

Deca koja nauče da dobro poznaju sebe i znaju šta im je potrebno za sreću i uspeh će izrasti u ljude koji će znati i kako to da dobiju – bez obzira na to kakva će se znanja tražiti u budućnosti.

U Savremenoj, suština učenja leži u holističkom pristupu – pristupu detetu kao celokupnoj višeslojnoj ličnosti, gde je potrebno podjednako kvalitetno razviti svaku komponentu. Mi posmatramo dete kako raste: njegov društveni i emocionalni razvoj, akademski razvoj, interesovanja i pristupe učenju.

Mi želimo da učenici Savremene budu društveno odgovorni, da brinu jedni o drugima, da pomažu svojim drugarima i da učine svet boljim mestom, počevši od škole koju pohađaju.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »