Cambridge Global Perspectives škola

interdisciplinarno učenje na realnim zadacima

Pored toga što je Savremena osnovna škola najsavremenija Cambridge osnovna škola u Srbiji, možemo se pohvaliti i da smo jedna od retkih Cambridge Global Perspectives škola u regionu. To znači da naši učenici imaju priliku da pohađaju jedinstveni, interdisciplinarni predmet Globalne perspektive i da zahvaljujući tome neprestano uvećavaju obim svojih veština, razvijaju kritičko mišljenje i uče na kreativan način.

Celokupan pristup i način rada u Savremenoj je drugačiji, inovativan, interdisciplinaran i kreativan, zbog čega, između ostalog, ona zavređuje mesto među Cambridge Global Perspectives školama.

Razvoj kritičkog razmišljanja

Prilikom rada na programu Globalne perspektive, učenici će sticati znanja i veštine iz različitih predmeta i učiti kako da ih objedine i primene prilikom rešavanja konkretnih zadataka i u realnim životnim situacijama. Oni će saznavati sve što ih zanima o aktuelnim temama i važnim globalnim pitanjima koja se tiču njihove sadašnjosti i budućnosti. Istraživaće, donositi sopstvene zaključke i izražavati svoje mišljenje. Znanje koje na taj način usvajaju biće savremeno i primenjivo.

Primera radi, pronalaženje određenih rešenja zahtevaće istovremeno znanja iz hemije, biologije i geografije. Upravo to će naučiti na predmetu Globalne perspektive – da usvoje i kombinuju znanja iz više različitih oblasti i primene ih u rešavanju konkretnih situacija. Upravo takvo znanje je potrebno za uspešan nastavak školovanja.

Sticanje primenjivih znanja

Ovakav inovativni način rada postavlja akademsko znanje u praktičan, realan kontekst. Učenicima omogućava da razvijaju nezavisno kritičko i problemsko mišljenje, kao i da jačaju svoje istraživačke, komunikativne i veštine timskog rada, što je neophodno za uspeh u školovanju, tokom studija i kasnije u karijeri.

Sve to, naravno, pruža značajne prednosti, naročito ukoliko se ima u vidu da se najviše kritika upućuje na račun neprimenjivosti i nepraktičnosti prevashodno teorijskog znanja koje učenici u Srbiji usvajaju tokom školovanja. Ove kritike ne važe za obrazovanje koje učenici dobijaju u Savremenoj školi.

Upravo interdisciplinarni način rada i sam predmet Globalne perspektive koji se na tom principu zasniva omogućavaju da se ovi nedostaci edukativnog sistema prevaziđu i učenicima prenese praktično i primenjivo znanje koje će ih učiniti konkurentnim.

Cambridge predmet Globalne perspektive učenicima pruža najbolju priliku – ne samo da budu uspešni iz svih predmeta u školi već i da uspešno nastave akademski razvoj i imaju izuzetne izglede za uspešnu karijeru u budućnosti.

Pogledajte kako se izvodi i iz kojih oblasti se sastoji Cambridge Global Perspectives za učenike od 5 do 11 godina i od 11 do 14 godina.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »