Inovativne obrazovne prakse u Savremenoj

Savremena osnovna škola – prvi korak na putu do najsavremenijeg obrazovanja

Savremena osnovna škola svoje učenike priprema za budućnost zahvaljujući inovativnim obrazovnim praksama, koje nas izdvajaju kao lidera u regionu kada je o obrazovanju reč. Ono što Savremenu čini školom 21. veka i ono što nastavu u njoj izdvaja od drugih jeste svetski metodički pristup u nastavi i najmodernija tehnologija.

Ovaj nesvakidašnji proces edukacije, koji spaja najmoderniju tehnologiju sa savremenim pristupom obrazovanju, moderni je model školovanja, koji je razvila internacionalna kompanija LINKgroup, koja se više od 20 godina uspešno bavi edukacijom, a koja je ujedno i osnivač Savremene osnovne škole.

Savremena nastava obogaćena tehnologijom

Oslanjajući se na najnovija svetska dostignuća u obrazovanju, izgradili smo inovativan i fleksibilan pristup u kom je sva pažnja usmerena prema učenicima, a personalizovan pristup u nastavi omogućava da se interesovanje, talenat i sposobnost svakog deteta istaknu u prvi plan. 

Proces edukacije kroz Savremenu podržan je najmodernijom tehnologijom i potpuno je prilagođen tome da nove generacije lakše i uspešnije usvajaju znanja, i to na zanimljiv i efikasan način. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji u nastavi, deca se informacionoj pismenosti uče već od prvog razreda i tako prave svoje prve korake u IT svetu. Ovakva inovativna praksa daje višestruko bolje rezultate i konkretne odgovore na obrazovne i profesionalne potrebe svojih učenika.

Deo najsavremenije tehnologije u Savremenoj su i interaktivne table i stolovi, koji omogućavaju svojim učenicima da vizuelizuju ono što se radi na času i na taj način dugoročno usvoje gradivo.

Sveobuhvatno obrazovanje za budućnost

Pristup obrazovanju za kakav se Savremena zalaže fleksibilan je i neprestano se razvija osposobljavajući učenike za sticanje veština za 21. vek, koje će im pomoći da uspešno odgovore na sve izazove budućnosti. Podsticajno okruženje za razvoj višestruke inteligencije, kreativni pristup obrazovanju, posvećeni učitelji i partnerstvo sa roditeljima samo su neki od sadržaja koji Savremenu čine stvarno drugačijom i koji su deo inovativne obrazovne prakse.

Zahvaljujući svim inovativnostima koje donosi Savremena, uspevamo da ispunimo svoju misiju, a to je da svako dete stekne kvalitetno obrazovanje koje će ga pripremiti za nastavak školovanja i srećno odrastanje.

Nordijski sistem koji transformiše obrazovanje

Kroz partnerstvo sa New Nordic School-om, Savremena je u svoje nastavne pristupe implementirala čuveni Nordic Baccalaureate program. Reč je o sveobuhvatnom i interdisciplinarnom kurikulumu koji se temelji na personalizovanom pristupu učeniku i u koji je utkano 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Zvanično partnerstvo sa prestižnim finskim New Nordic School-om potvrda je da je inovativan i posvećen rad ove jedinstvene osnovne škole prepoznat u svetskim okvirima. To je ujedno i nastavak misije Savremene da svojim učenicima pruži najkvalitetnija znanja i veštine primenjive u svim krajevima sveta.

Kroz Kembridž program, problem solving pristup, personalizovano učenje, interdisciplinarnu i projektnu nastavu i uz pametnu upotrebu edukativne tehnologije, savremeni osnovci izrastaju u sposobne i uspešne ljude.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »