Elektronski dnevnik

elektronski dnevnik

uvek u toku sa uspehom vašeg školarca

Da bi škola bila istinski savremena, potrebno je da bude na raspolaganju roditeljima i učenicima. Digitalizacija administracije unapređuje komunikaciju između nastavnika i roditelja jednako dobro kao i komunikaciju između nastavnika i samih učenika.

Znamo da usled truda da svom detetu pružite najbolje nekad jednostavno nemate vremena da dolazite u školu na roditeljske sastanke i otvorena vrata.

Elektronski dnevnik omogućava vam da se sa bilo kog mesta upoznate sa ocenama i napretkom vašeg školarca.

BELEŽENJE NAPRETKA MLAĐIH OSNOVACA

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti i mnoštvu rubrika, elektronski dnevnik je posebno prilagođen da izrazi napredak školaraca od I do IV razreda.

Učitelj opisuje napredak deteta i razvitak njegovih sposobnosti. Beleži pohvale, učenikove karakteristike, kao i talente i afinitete. Posebno se meri stepen zadovoljstva deteta, jer istraživanja pokazuju da deca koja su zadovoljna ostvaruju brži i bolji napredak.

Jednostavnim uvidom u elektronski dnevnik, dobijate potpunu sliku o vašem školarcu, njegovom uspehu i napretku.

RUBRIKE ZA NAJMLAĐE:
OPIS NAPRETKA UČENIKA
KARAKTERISTIKE I AFINITETI ŠKOLARCA
POHVALE DETETA
ZADOVOLJSTVO UČENIKA

Lični profil učenika od V do VIII razreda

Sa prelaskom u starije razrede, nastava postaje složenija, a dete nastavlja da razvija svoje sposobnosti, kojih je sve više. Tako i rubrike elektronskog dnevnika postaju raznovrsnije.

U njemu učenici i njihovi roditelji mogu pronaći ne samo ocene već i sve one nastavne i vannastavne aktivnosti koje se ne upisuju u tradicionalni dnevnik.

Zahvaljujući povećanom broju rubrika, elektronski dnevnik omogućava beleženje svih učeničkih aktivnosti.

Rubrike čine kompletan profil koji pruža celovitu sliku učenika i omogućava nastavnicima, školskom psihologu i pedagogu da odaberu prave načine za još bolji napredak učenika.

Podaci koji se generišu u dnevniku automatski se šalju nastavnom osoblju u slučaju da ocene odstupaju od učeničkog profila – bilo da su više ili niže – pa razredni starešina može da obavesti roditelje.

UČENIČKE RUBRIKE:
OCENE I NAPREDAK
DOMAĆI ZADACI
OPRAVDANI/NEOPRAVDANI ČASOVI
KORIŠĆENJE ŠKOLSKE BIBLIOTEKE
VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
RASPORED KONTROLNIH I PISMENIH
USPESI NA TAKMIČENJIMA I DRUGA POSTIGNUĆA

Manje vremena za popunjavanje – više vremena za đake

Kao što štedi vreme roditeljima tako što im omogućava proveru ocena od kuće umesto dolaska u školu, elektronski dnevnik pomaže i nastavnicima.

Umesto popunjavanja dnevnika koje oduzima vreme od časa, nastavnici jednostavno kroz nekoliko klikova završavaju administrativnu proceduru, pa mogu u potpunosti da se posvete najvažnijem cilju – obrazovanju vašeg deteta.

Dostupnost 24/7

Elektronski dnevnik dostupan je roditeljima i učenicima 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. Koristeći korisničko ime i lozinku koju dodeljuje škola pristupate portalu gde imate uvid u sve rubrike.

Usklađenost aktivnosti

Pismeni i kontrolni zadaci, ispitivanja i testovi usklađuju se tako da deca ne budu preopterećena kako bi uspela da ispune svoje obaveze bez nepotrebnog stresa.

SIGURNOST PODATAKA

Tim stručnjaka Savremene osnovne škole vodi računa o ispravnosti softvera i sigurnosti učeničkih podataka.

JEDNIM KLIKOM DO POTPUNOG UVIDA U ŠKOLOVANJE DETETA

Zahvaljujući stalnoj dostupnosti elektronskog dnevnika, možete lako da saznate sve neophodne informacije o vašem detetu – kakve ocene ima, kada je bilo odsutno sa časa, koji mu predmeti bolje idu, a koji slabije…

Transparentna i digitalizovana administracija za savremeno obrazovanje vašeg deteta je samo jedan od benefita Osnovne škole “Savremena”, koji će vam pomoći da u svakom trenutku pratite njegov napredak.

BENEFITI ELEKTRONSKOG DNEVNIKA
UŠTEDA VREMENA
DOSTUPNOST OD KUĆE
USKLAĐENOST NASTAVNIH AKTIVNOSTI
TRANSPARENTNOST U KOMUNIKACIJI
ZAŠTIĆENOST PODATAKA
Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »