Misija i vizija Savremene

MISIJA I VIZIJA

U ŠKOLU SA OSMEHOM

Oslanjajući se na savremene svetske metodičke trendove i inovativnu tehnologiju, iz temelja smo sagradili školu koju smo kreirali zajedno sa vama.

Dete u centru pažnje

U osnovi edukativnog procesa u Savremenoj osnovnoj školi je učenik, dok je nastavnički pristup kreiran tako da odgovara afinitetima svakog deteta.

Savremena misija je jednostavna:

Verujemo da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, koje ga čini srećnim i priprema da bude uspešan čovek u novom dobu stalnih promena, zbog čega mu pomažemo da izraste u celovitu, obrazovanu i višestranu ličnost.

Deca su po prirodi radoznala i predodređena da uče. Stari školski sistem često tu radoznalost guši i nameće detetu okvire koji sputavaju njegove talente.

U Savremenoj je drugačije, jer verujemo da i najsuvoparnije školsko gradivo može da bude zanimljivo kad mu se pristupi na kreativan način.

Oslanjajući se na najnovija svetska dostignuća u obrazovanju, izgradili smo inovativan i fleksibilan pristup u kom se urođena radoznalost deteta koristi kako bi mu se ponudila znanja koja će od njega stvoriti pojedinca sposobnog da čini velike stvari, koji razmišlja kritički i proaktivno.

Savremena nije prepreka vašem detetu u učenju, već vetar u leđa koji će mu pomoći da ispuni sve svoje ambicije i ostvari zacrtane ciljeve.

Savremeni istraživači

U Savremenoj učenici kreiraju sopstvene projekte koje sa strašću realizuju dok istovremeno razvijaju širok spektar znanja i veština, a vremenom postaju osobe koje kada se suoče sa problemima osete radoznalost i unutrašnju motivaciju da ih reše, a ne strah i apatiju.

Mogućnosti svakog deteta su ogromne, a Savremena predstavlja zajednicu posvećenih prosvetnih radnika koji žele da dete otključa svoje unutrašnje potencijale. Koristeći naprednu svetsku metodiku, pružamo deci alate, iskustva i znanja koja će učiniti da postanu najbolje verzije sebe.

Dete koje sa zadovoljstvom uči, svakodnevno proširuje svoja znanja i razvija prijateljske odnose sa drugom decom je srećno dete. Temelj naše misije je da se svako dete u Savremenoj oseti srećnim. Svesrdno se trudimo da deci usađujemo ljubav prema sticanju znanja, lepoti otkrivanja novih stvari i značaju građenja zdravih međuljudskih odnosa. Na taj način činimo da se njihova sreća razvija prirodnim putem i bude logičan ishod, a ne samo privid.

Savremena vizija – Škola koja se razvija sa svojim učenicima

Svet u kom su odrastale prethodne generacije nije isti kao onaj u kom odrastaju učenici Savremene. Da bi se prilagodila budućnosti, omladina mora stalno da usvaja nova znanja i stiče nove veštine u školi koja može sve to da joj pruži.

Savremene učionice

Vizija koju Savremena želi da ostvari jeste da se zajedno sa svojim učenicima – razvija i ona.

Verujemo da je obrazovanje dvosmeran proces. Da bi bila kvalitetna, škola ne sme da bude institucija sa zastarelim sistemom učenja koji ne razvija dečje potencijale. Ona mora da bude u stanju da odgovori učenikovoj potrebi za saznanjima, kao i svetu koji se ubrzano menja. Drugim rečima, škola mora stalno da napreduje i razvija se.

Vašem detetu je potrebna škola spremna za budućnost.

Zajedno sa roditeljima, učenicima i posvećenim nastavnim kadrom, uz inovativnu tehnologiju na svakom koraku, kreirali smo školu koja se konstantno prilagođava modernom svetu u kom živimo. Vodimo računa o tome da znanja i iskustva koja naši učenici dobijaju budu uvek aktuelna i upotrebljiva, a oni postanu produktivni članovi društva koji se ne plaše promene već podstiču njegov razvoj.

Naša vizija je da zajedno sa učenicima i roditeljima, vašem detetu omogućimo neometan razvoj u školi koja je skrojena po njegovoj meri, kako bi ono sutra kreiralo budućnost po meri ljudi.

Škola kao porodica

Dobra osnovna škola nije samo prenošenje znanja – ona je takođe nastavak vaspitanja koje deca nose iz porodice.

Dete veliki deo svog dana provodi u školi. To znači da, u saradnji sa roditeljima, škola mora da pruži detetu vaspitanje kakvo bi imalo i u porodici. Samo u saradnji porodice i kvalitetnog nastavnog kadra nastaje obrazovni sistem koji će garantovati najbolje za našu decu.

Potrebno je obezbediti uslove u kojima će učenici moći pravilno da se razvijaju i u potpunosti samoafirmišu.

Zato je Savremena otvorena za sve vaše sugestije. Kroz inovativan i tehnološki savremen pristup, stvaramo mrežu koja povezuje roditelje, učenike i nastavnike.

Zajedno gradimo novi model obrazovanja. Da naša deca budu srećna!

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »