CARE2LEARN

PREKO GEJMIFIKACIJE DO VEŠTINA ZNAČAJNIH ZA POLAZAK U ŠKOLU

Projekat CARE2LEARN deo je međunarodnog programa Evropske komisije Erasmus+ i usmeren je na najmlađe i sam početak obrazovanja. Cilj programa Erasmus+ jeste obrazovanje, obuka i mobilnost mladih, kao i ostvarivanje saradnje sa institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja.

Projekat CARE2LEARN deo je međunarodnog programa Evropske komisije Erasmus+ i usmeren je na najmlađe i sam početak obrazovanja. Cilj programa Erasmus+ jeste obrazovanje, obuka i mobilnost mladih, kao i ostvarivanje saradnje sa institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja.

Osnovni cilj projekta CARE2LEARN jeste priprema mališana i njihovih roditelja za početak školovanja, što se zasniva na gejmifikaciji, odnosno aktivnostima koje prethode ulasku u učionicu i olakšavaju smeštanje dece u školske klupe.

Uloga gejmifikacije u pripremi dece za polazak u školu

Ojačavanjem socioemocionalnih kompetencija dete će postati zrelo i spremno za polazak u školu i savladavanje školskog programa. Uključujući se putem aktivnosti, deca će dobiti priliku da istraže i saznaju šta ih očekuje u školskom svetu.

Ovo će biti sjajna priprema i za roditelje budućih školaraca, jer polazak u školu i za njih predstavlja veliko iskustvo. U okviru projekta CARE2LEARN naučiće kako da svoju decu puste da budu samostalna, ali i kako da im na pravi način pruže podršku.

Ovo tridesetomesečno putovanje je sjajna prilika za saradnju Savremene, Zagrebačkog sveučilišta, trening centra sa Kipra „Emphasys” i Udruženja roditelja „Step by step” sa ciljem da deca od najranijeg uzrasta steknu veštine i kompetencije koje će im olakšati dinamičan razvoj i pripremiti ih za polazak u školu.

Tokom projekta biće napravljena mobilna aplikacija koja će sadržati opis ključnih kompetencija i alate za njihovu evaluaciju, kao i igre za unapređenje ovih kompetencija. To će biti aplikacija i za roditelje, kroz koju će ujedno dobijati i literaturu i savete oko veština koje treba da razviju, kako kod sebe tako i kod svojih mališana.

Na ovim materijalima radiće međunarodni tim psihologa, vaspitači, pedagozi i sve će biti bazirano na najnovijim rezultatima istraživanja u oblasti razvojne pedagogije i obrazovanja, kao i na principima pozitivnog roditeljstva.
Posebna pažnja biće usmerena na porodice koje su u riziku od odbacivanja, bilo na nacionalnoj ili socioekonomskoj bazi, bilo na bazi geografske udaljenosti.

Ciljevi projekta

Glavni ciljevi projekta CARE2LEARN:

  • priprema dece za polazak u osnovnu školu kroz gejmifikaciju, odnosno zajedničke aktivnosti tako da deca i roditelji razviju veštine koje će ih pripremiti za početak obrazovanja;
  • nega i podsticanje prirodne dečje potrebe za istraživanjem, učenjem i druženjem;
  • ojačavanje socioemocionalnih kompetencija kod dece.

Partneri projekta

Najnovije vesti o CARE2LEARN projektu:

Četvrti međunarodni sastanak projekta „CARE2LEARN” u Udruženju roditelja „Korak po korak” u Zagrebu

Predstavnici Osnovne škole „Savremena”, Katarina Mladenović – psiholog – i Milena Tarbuk – direktor škole – učestvovali su 27.03.2024. na internacionalnom projektnom sastanku povodom Erasmus+ projekta „CARE2LEARN” u Zagrebu. 

Treći međunarodni sastanak projekta „CARE2LEARN” u obrazovnom centru „Emphasys Centre” u Nikoziji na Kipru

Predstavnici Osnovne škole „Savremena” Katarina Mladenović – psiholog – i Milena Tarbuk – direktor škole – učestvovali su 8. 6. 2023. na internacionalnom projektnom sastanku povodom Erasmus+ projekta „CARE2LEARN”.

Drugi međunarodni sastanak CARE2LEARN projekta u OŠ „Savremena”

U Osnovnoj školi „Savremena” je 9. 11. održan drugi internacionalni projektni sastanak povodom Erasmus+ projekta CARE2LEARN.

Početak Erasmus projekta za roditelje i mališane – CARE2LEARN

Početak škole predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u životu svakog deteta. Zajedničke aktivnosti roditelja i budućih učenika osmišljene su kako bi se usvojile potrebne veštine koje će im omogućiti da se spremni upuste u ovu ozbiljnu avanturu. Potrebno je da budući učenici steknu osnovne radne navike i osnaže socioemocionalne kompetencije još u najranijem uzrastu, kako […]

CARE2LEARN: Savremena učesnik još jednog Erasmus projekta

Savremena osnovna škola, zajedno sa trening centrom sa Kipra „Empasys” i Zagrebačkim sveučilištem, dobila je priliku da učestvuje u Erasmus projektu koji nosi naziv CARE2LEARN, čiji je cilj razvoj ključnih kompetencija dece predškolskog uzrasta i roditelja kroz zajedničke aktivnosti.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »