Diplôme d’études en langue française (DELF)

Zvanični sertifikati francuskog jezika u Savremenoj osnovnoj školi

Savremena osnovna škola je DELF akreditovani centar i njeni učenici su u prilici da dobiju svetski priznatu diplomu o stečenom nivou znanja francuskog jezika, koja će važiti tokom čitavog života.

Najmodernija obrazovna ustanova u regionu stekla je zvaničnu akreditaciju za izdavanje međunarodno priznatog DELF sertifikata u 2020. godini i tako postala zvanično akreditovani centar za ispite iz francuskog jezika. To znači da je naša škola u mogućnosti da organizuje DELF ispit testiranja nivoa znanja francuskog jezika, koji je međunarodno priznat i koga je osmislilo francusko ministarstvo obrazovanja.

POMOĆU „ŠKOLSKOG DELFA” UČENICI MOGU DOSTIĆI VISOKI B2 NIVO POZNAVANJA FRANCUSKOG

„Školski DELF je program kojim se stiče zvanična potvrda o poznavanju francuskog jezika i usaglašen je sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Školujući se u Savremenoj, učenici su u mogućnosti da se osposobe za polaganje četiri nivoa: A1, A2, B1 i B2.

Dakle, savremeni učenici već kroz osnovno školovanje mogu doći do višeg srednjeg nivoa znanja francuskog jezika (B2) i steći diplomu, a samim tim i veće šanse za uspeh u daljem školovanju.

U bliskoj budućnosti oni će biti u prilici da konkurišu za poslove na čitavom frankofonom tržištu rada. Još jedna od opcija je odlazak na studijske boravke i razmene u Francuskoj ili, ako žele, da studiraju u toj zemlji. Najzad, oni će biti u mogućnosti da prate bilingvalnu nastavu ili da se upišu u neku od filoloških gimnazija.

POLAGANJA SU OTVORENA I ZA UČENIKE KOJI NE POHAĐAJU SAVREMENU

Budući da je Savremena postala akreditovani školski centar za polaganje DELF ispita, za testiranje nivoa znanja u našoj školi mogu se prijaviti svi oni osnovci kojima je Savremena osnovna škola najbliža akreditovana ustanova za polaganje ispita.

To je u skladu sa programom „DELF scolaire” („Školski DELF”), koji je osmislilo francusko ministarstvo obrazovanja, a u Srbiji ustanovili Ambasada Francuske i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Samo polaganje za ovaj sertifikat organizuje Francuski institut u Srbiji svakog proleća.

Zašto „Školski DELF”?

Šest beneficija koje se tiču međunarodno priznatih francuskih sertifikata, navedenih u nastavku teksta, prepoznato je od Francuskog instituta u Srbiji i služi kao putokaz afirmaciji frankofone kulture u Srbiji. Sem toga, predstavljaju pokazatelj velikog značaja koji DELF sertifikacija donosi za same učenike i osnovnoškolske ustanove.

Na pitanje zašto „Školski DELF” odgovori su sledeći:

  • da bi se učenicima omogućilo da dobiju svetski priznatu diplomu o stečenom nivou znanja francuskog jezika (norma ALTE), koja važi čitav život;
  • da bi učenici ozvaničili svoj nivo znanja francuskog kako bi mogli da planiraju dalje školovanje (upis u bilingvalno odeljenje ili u neku od filoloških gimnazija, studiranje u Francuskoj, studijski boravci i razmene);
  • da bi frankofonija na lokalnom nivou bila izraženija, a programi školskih ustanova atraktivniji;
  • da bi se školska ustanova uključila u projekat nacionalnih razmera, koji teži da promoviše raznovrsnost jezika i zvanično priznanje nivoa znanja;
  • da bi se profesori jezika zalagali za razvoj praktične nastave u skladu sa evropskim standardima;
  • da bi se učenicima omogućilo dobijanje sertifikata u najbližoj ustanovi (po mestu polaganja potrebno je najmanje 15 kandidata, sa mogućnošću grupisanja kandidata iz više škola potpisnica programa polaganja ispita DELF u školskim ustanovama iz istog grada).

Zvanično priznata znanja će učenicima biti veoma značajna. Sem toga, korisno je i za učitelje i nastavnike, jer im uključivanje Savremene u DELF mrežu pomaže da nastavu francuskog jezika podignu na još viši nivo, uz mnogo kreativnog rada. Takav praktični pristup u nastavi u potpunosti je u skladu sa evropskim standardima, odnosno sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Znamo da je želja za savladavanjem stranih jezika zapravo želja za uspehom. Upravo je Savremena osnovna škola pomoću DELF akreditacije omogućila učenicima da se na sasvim konkretan način pripreme za budućnost – uz prestižne diplome.

Uključivanje u mrežu DELF školskih ustanova za našu školu ne znači samo promociju raznovrsnosti jezika i frankofonije već i mogućnost da talentovani osnovci diplomama dokažu svoje znanje i postanu i sami lideri budućnosti!

Dobro došli u Savremenu osnovnu školu, koja je dokazani obrazovni lider u regionu i akreditovani centar i organizator DELF ispita.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »