Jedinstveni digitalni bedževi za učenike Savremene

Sve značajnija potvrda znanja i veština

Savremena kao najmodernija škola u regionu učenicima pruža priliku da steknu zavidan nivo znanja i veština koji će ih pripremiti za 21. vek. U skladu sa verovanjem da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, Savremena je svojim učenicima omogućila još beneficija – pohađanje dodatnih kurseva i sticanje digitalnih bedževa putem interaktivne onlajn-platforme za pomoć u učenju. 

Oslanjajući se na najnovija svetska dostignuća u obrazovanju, učenike pripremamo da svojim znanjem i veštinama dočekaju sigurnu sutrašnjicu.

Pohađanjem ovih kurseva savremeni mališani će u skladu sa uzrastom zaraditi nova i nadograditi postojeća znanja iz engleskog, programiranja, obrade slika, matematike, osnova poznavanja interneta i računara i steći izuzetno cenjene digitalne kredencijale. I taj proces će biti zabavan jer je u Savremenoj učenje stvarno drugačije, interaktivno i zanimljivo.

 

Šta su u stvari digtalni bedževi i zašto su danas cenjeni u zemlji i inostranstvu?

Prema globalnom telu za digitalne bedževe – IMS Global Consortium, digitalni bedž predstavlja „digitalni zapis o određenom ostvarenju, odnosno proverljiv kredencijal koji opisuje konkretnu veštinu koju je demonstrirao pojedinac i često uključuje dokaz o tome kako je samo postignuće evaluirano.”

Jednostavno rečeno: digitalni bedž svedoči o stečenom znanju i veštinama i, kao rezultat primene blokčejn tehnologije, svaki takav bedž sadrži čitljiv set metapodataka koji omogućavaju njegovu verifikaciju. 

Posedovanje digitalnih bedževa kao potreba 21. veka 

U okviru ciljeva celoživotnog učenja, Evropska unija izdvojila je razvoj novih veština za građane kako bi svako pružio svoj doprinos ekonomskom razvoju i digitalnoj zelenoj tranziciji. Na taj način se pojedinac još tokom prvih koraka na svom putu edukacije ohrabruje da obogaćuje postojeća i usvaja nova znanja i veštine tokom čitave profesionalne karijere i adekvatno odgovori na dinamiku rada 21. veka i sve promene u znanju, veštinama i poslovnim pozicijama koje odlikuju savremeni život.

Pored tradicionalnih formi svedočanstava o obrazovanju i stečenom iskustvu u vidu diplome, kurikuluma i portfolija, posedovanje digitalnih bedževa sve više postaje neophodno za isticanje odgovarajućih kompetencija tokom traženja posla.

U digitalnom svetu ovaj vid svedočanstava postaje sve značajniji u akademskoj i profesionalnoj karijeri pojedinaca i sve više ga razmatraju poslodavci prilikom zapošljavanja.

Digitalno svedočanstvo kao sredstvo kojim se učenici ističu

U akademskom i profesionalnom svetu diploma se izuzetno vrednuje, ali je posedovanje dodatnih znanja i veština ključno. Digitalni bedževi su rezultat primene najsavremenijih tehnologija u obrazovanju i lako proverljivo svedočanstvo koje govori da pojedinac vlada dodatnim kompetencijama.

Brojne ugledne obrazovne ustanove promovišu posedovanje i vrednost digitalnih bedževa jer se u svetu smatra da digitalni bedževi obogaćuju ne samo portfolio svakog pojedinca već i njegovu ličnost i potvrđuju svestranost svakog obrazovanog čoveka. Pojedinci koji ih poseduju imaju veće šanse da upišu željeni fakultet ili dobiju posao za koji su konkurisali. Na osnovu tih metapodataka saznaje se ko je nosilac bedža, ko ga je izdao, koji su kriterijumi ispunjeni, trajanje sertifikata i drugi relevantni podaci.

Važno svedočanstvo kompetencija savremenih osnovaca u digitalnom svetu

Kako bi svojim učenicima obezbedila najbolju internacionalnu edukaciju uz prestižne kompetencije za dalje obrazovanje, Savremena osnovna škola dodatno je razvila inovativnu onlajn-platformu za savremene mališane, na kojoj imaju priliku da izaberu dodatne kurseve u skladu sa svojim interesovanjima.

Na platformi učenici mogu razvijati svoju kreativnost i veštine, birati kurseve koji su im interesantni i tako utvrditi i proširiti svoje znanje iz oblasti u kojima žele da napreduju. Sada je to naročito važno jer, pored položenog kursa, stečeno znanje mogu krunisati digitalnim bedžom.

Nakon položenog kursa, za svoj vredni rad dobijaju i prestižni digitalni bedž, koji predstavlja internacionalno priznanje znanja i veština stečenih na odabranom kursu.

Pored izuzetno cenjene diplome koju učenik stiče na kraju školovanja, posedovanje digitalnih bedževa povećava šanse za uspehom u daljem obrazovanju, svedočeći o zalaganju i postignućima đaka i pripremajući ih za poslove budućnosti.

BENEFITI POSEDOVANJA DIGITALNIH BEDŽEVA:
MOTIVACIJA ZA UČENJE I NAPREDOVANJE
NAGRADA ZA STEČENO ZNANJE I VEŠTINE
SVEDOČANSTVO O POSEDOVANJU KOMPETENCIJA ZA 21. VEK
ODRŽAVANJE KORAKA SA OBRAZOVANJEM BUDUĆNOSTI

Savremena uvek ide u korak sa svetskim obrazovnim trendovima

Kao najmodernija škola u regionu, Savremena odgovara na svetske obrazovne trendove i zato u praksu uvodi blokčejn tehnologiju. Jedan od načina njene primene jesu upravo digitalni bedževi koje učenici dobijaju po završetku dodatnih kurseva putem onlajn-platforme.

Posedovanjem bedževa, a ujedno i sposobnosti i kompetencija iz različitih oblasti, vaše dete će sebi osigurati budućnost u poslovnom i obrazovnom svetu i sebe pripremiti na stalno usavršavanje, što je osobina koja se izuzetno ceni u savremenom akademskom i poslovnom okruženju.

Učenici Savremene su navikli na kvalitetan i stvarno drugačiji model obrazovanja. 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »