Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

KREATIVNA UČIONICA

ZABAVNO I EFIKASNO UČENJE

Svet se višestruko promenio još u prošlom veku. Zašto je onda obrazovanje ostalo isto?

Stari sistem koji je podučavao kroz izolovane predmete između kojih učenik nije bio podstican da traži vezu – danas jednostavno nije primenljiv.

Za dublje učenje, neophodno za uspeh u 21. veku, potreban je interdisciplinaran pristup.

KAKO IZGLEDAJU ZANIMLJIVI ČASOVI?

Sećate li se faze u kojoj je vaše dete postavljalo bezbroj pitanja o svetu koji ga okružuje?

Jedno se nadovezivalo na drugo; odnosila su se na različite stvari istovremeno. Reč je o prirodnoj radoznalosti deteta koja se ogleda u tome da ono svet doživljava holistički. Za razliku od odraslih, koji znanja i činjenice razvrstavaju u odvojene kategorije, dete sve povezuje sa svim.

Sad dolazi pravi obrt:

Najuspešniji savremeni metodički pristupi utvrdili su da je takav pristup učenju najefikasniji i najprilagođeniji potrebama 21. veka.

Reč je o multidisciplinarnom učenju.

Umesto da se određena tema predaje samo na jednom predmetu, ona se učeniku izlaže i iz perspektive drugih predmeta. Tako se, na primer, o Drugom svetskom ratu ne uči samo na časovima istorije, već se on sagledava i iz perspektive geografije, matematike, književnosti.

Interdisciplinarni pristup nastavi takođe podstiče saradnju učenika i nastavnika u malim grupama gde se diskutuje o fenomenima koji se proučavaju.

Zanimljivi časovi

Na taj način učenik se ohrabruje da razumeva veze između različitih događaja i pojava i tako stekne celovitu sliku o svetu.

Cilj je da učenik bude sposoban da znanje stečeno u školi primeni u praktičnim situacijama i realnim uslovima.

Korelacija u nastavi predstavlja jedan od najnaprednijih metodičkih pristupa koji priprema učenike za 21. vek, a mape znanja (istraživačke mape) omogućavaju deci da razumeju povezanost između matematičkih, naučnih i društvenih tema.

Zahvaljujući softveru koji koristimo u Savremenoj osnovnoj školi, učenici mogu da se kreću kroz mrežu tema. Klikom na određeni pojam, otvaraju se drugi pojmovi iz različitih oblasti koji su sa njim u vezi. Svaki pojam sadrži informacije o sebi u vidu lekcije, a i časovi u Savremenoj su isto tako povezani.

Tako učenik na jednostavan i savremen način ima priliku da koristi interdisciplinaran pristup.

 

ZABAVNA MATEMATIKA

Učenje matematike za mnoge đake predstavlja aktivnost kojoj se i ne raduju previše.

Ali zašto matematika ne bi bila zabavna matematika?

U Savremenoj osnovnoj školi primenjuju se različite igre u nastavi matematike kako bi se deci od samog upoznavanja sa brojevima i različitim matematičkim operacijama i zadacima predstavila matematika kroz igru i zabavu i na taj način sprečila početna odbojnost prema ovoj nauci.

Cilj zabavne matematike jeste da đake prvake, kao i učenike viših razreda, pripremi za usvajanje osnovnih matematičkih znanja, koja će kasnije nadograđivati u višim razredima.

Učenje matematike kroz igru i zabavu osposobljava đake za razumevanje različitih matematičkih koncepata koje će kasnije moći da primene u praksi u drugim oblastima.

Zabavna matematika približava deci ovu nauku na jedan drugačiji način gde se matematika predstavlja kroz igru i na taj način se podstiče veće interesovanje za matematičko obrazovanje i dečja radoznalost za različite računarske operacije.

Kako bi se matematika što bolje naučila i razumela, u Savremenoj osnovnoj školi koristi se najmodernija tehnologija koja pomaže da se nova matematička znanja što lakše usvoje i primene. Pomoću različitih robota koji se koriste u nastavi đaci će usvojiti i razviti dodatna znanja iz matematike. Na ovaj način matematika se predstavlja kao jedna zabavna aktivnost koja pomaže da se formira naučni pogled na svet.

ucenje matematike kroz zabavu

Predavači u našoj školi nastoje da se kod dece razvije matematička radoznalost i da se matematika predstavi kao zabavna nauka. Kroz različite matematičke mozgalice, zabavne načine učenja brojeva i tablice množenja, zanimljive crteže i slike za usvajanje znanja iz oblasti geometrije itd. deca će veoma lako steći matematičku kulturu koja je potrebna za uspešan dalji tok obrazovanja.

Razmišljanje „out of the box”

Korelativni pristup omogućava učenicima da sintetišu znanje dobijeno iz različitih predmeta, pomaže im da razviju veštine koje se mogu koristiti u različitim disciplinama, poboljšava komunikacijske sposobnosti, uči ih samostalnosti u istraživanju. Sve ovo su osobine koje se razvijaju tokom čitavog života; stoga je veoma važno da se deci usade na samom početku njihovog obrazovanja.

Interdisciplinarnost priprema učenike za svet budućnosti, u kom će jedna od najpoželjnijih osobina biti „razmišljanje izvan kutije”, odnosno. Istraživanje pokazuje da korelacija u učenju:

POJAČAVA PODJEDNAKO RAZVIJANJE LEVE I DESNE STRANE MOZGA ZA 70%
POVEĆAVA SPOSOBNOST REŠAVANJA PROBLEMA ZA 75%
POBOLJŠAVA REŠAVANJE LOGIČKIH ZADATAKA ZA 80%
OJAČAVA SPOSOBNOST UČENIKA DA PREDLOŽI VIŠE REŠENJA ZA PROBLEM ZA 85%

Da kreativnosti u učionici zaista ima u Savremenoj osnovnoj školi pokazuju sledeće reportaže, po kojima se može videti kakve sve zanimljive stvari učenici, zajedno sa svojim nastavnicima, rade na stvarno drugačiji način:

Stvarno drugačiji kontrolni zadatak iz matematike

U stvarno drugačijoj osnovnoj školi nastavnici se trude da svakodnevno pre učenike postavljaju nove izazove, koji pored provere i sticanja novih znanja i veština, u njima bude i dodatnu motivaciju i želju za timskim radom i uspehom.

Fun and study time u Savremenoj – zanimljive aktivnosti i igre u jesen

Savremeni školski dan traje pre i posle časova i podrazumeva provođenje vremena u zabavnim i edukativnim aktivnostima u školi.

Nauka i tehnologija kroz jedinstveni LEGO izazov

U Savremenoj osnovnoj školi su počele velike pripreme za First Lego League, jedno od najvećih svetskih programa i takmičenja kreiranog sa ciljem da decu zainteresuje za nauku i tehnologiju i nauči ih važnim i korisnim životnim veštinama.

Svetski dan nauke u znaku neobičnih otkrića

Uoči Svetskog dana nauke, učenici Savremene osnovne škole su na neobičnom času hemije imali priliku da sami izvedu neobične eksperimente, i time se pridruže drugarima, ali i celoj naučnoj zajednici koji ovaj dan koriste da skrenu pažnju na važnost nauke.

Školarci na umetničkom putu – oprobavanje jedne neobične slikarske tehnike

U utorak, 27. 10, času likovne kulture, razreda II-1, prisustvovala je mama učenice Lize Bolbukh, Tatjana Bolbukh.

Naši crteži postaju živi i veseli, a mi sa njima – pametniji

Uz kreativne časove koji su prilagođeni potrebama deteta, nastava u Savremenoj je podržana raznovrsnom, najsavremenijom edukativnom tehnologijom.

Jesenja kolekcija u Savremenoj osnovnoj školi budi energiju i dobre ideje

Jesen je došla, a u školama je to uvek povod da se na određeni način pozabave ovim jedinstvenim godišnjim dobom. Naravno, u Savremenoj osnovnoj školi – to se radi na stvarno drugačiji način.

Novi „Corner Day” – igra, zabava i takmičenje za savremene osnovce

Školska manifestacija „Corner Day”, koja se odvija nekoliko puta godišnje, održana je u Savremenoj osnovnoj školi, uz mnogo zabavnih aktivnosti za osnovce.

Vezivanje pertli nije lako, ali, verujte, to može svako

Savremeni prvaci naučili su da vezuju pertle tokom jednog kreativnog časa sa učiteljicom Milicom Babin. Iako ovu veštinu nije nimalo lako savladati, uz malo mašte i upornosti, ispostavilo se da je sve moguće.

Dobro došli u uzbudljivi svet znanja bez granica!

Prijavite se

Upis za generaciju 2021/22. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »