Pravilnici Savremene osnovne škole

Pravilnici Osnovne škole „Savremena”

Dokumenta kojima se uređuje školski život

Rad Osnovne škole „Savremena” zasniva se na međusobnoj dobroj saradnji učenika, roditelja i zaposlenih škole, ali i na pravilima i kodeksima koje propisuje Škola. Pravilnici postoje da bi učenicima, profesorima i ostalim zaposlenimа u školi bila obezbeđena sigurna, bezbedna i zdrava sredina za učenje i rad.

U pravilnicima su precizno navedene procedure ponašanja i realizacije aktivnosti, a učenici i zaposleni imaju obavezu da ih poštuju, u skladu sa ugovorom o školovanju, odnosno ugovorom o zaposlenju. Pravna služba Savremene osnovne škole je uvek tu da razjasni sve nedoumice i odgovori na pitanja u vezi sa pravilima i procedurama.

U nastavku slede svi pravilnici i poslovnici koje je donela Osnovna škola „Savremena” i sa kojima, pored učenika i zaposlenih škole, treba da se upoznaju i roditelji, kako bi mogli da se na najbolji način uključe u funkcionisanje škole.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »