STEAM laboratorija za savremene naučne genijalce

Jedinstveni patent kompanije LINKgroup

Misija Savremene osnovne škole usmerena je na razvoj lidera naše budućnosti, učenika koji spremno ulaze u izazove 21. veka i tržište rada. Pristup koji negujemo da bismo to postigli podrazumeva edukaciju na neobičan način, pomoću najnovije obrazovne tehnologije i efikasnih pedagoških pristupa koji daju najbolje rezultate. Sada smo napravili i korak dalje – našim savremenim osnovcima omogućili smo ekskluzivnu šansu da u jedinstvenom LINK STEAM LAB interaktivnom prostoru razvijaju i multidisciplinarne STEAM veštine, kao i da kroz praktične primere, zabavne projekte i istraživačke aktivnosti usvajaju važna znanja iz nauke (Science), tehnologije (Technology), inženjerstva (Engineering), umetnosti (Art) i matematike (Maths), ali i uče kako da ta znanja kreativno primene u realnom svetu i svakodnevnom životu.

Šta je LINK STEAM LAB?

LINK STEAM LAB predstavlja najnoviji patent kompanije LINKgroup i obuhvata prvi interaktivni prostor jedinstven u svetu, regionu i Srbiji, koji se nalazi u Savremenoj osnovnoj školi, a u kom učenici mogu da uče i rade na realnim problem solving izazovima, stiču veštine eksperimentisanja, sprovode naučne analize, proveravaju i dokazuju naučne hipoteze, i to sve pomoću najnovijih tehnoloških alata i resursa.

U interaktivnom, naučnotehnološki bogatom okruženju savremeni učenici će moći:

  • produbiti svoja interesovanja za prirodne nauke,
  • razviti STEAM kompetencije i pripremiti se za 50 miliona otvorenih radnih mesta u najvećim industrijama sveta,
  • upoznati se na zanimljiv način sa naučnom metodologijom i savremenim pristupima istraživanju,
  • razviti veštine timskog rada,
  • istražiti stvarne naučne probleme i koristiti najnovija tehnološka rešenja.

Zavirite u LINK STEAM LAB

Zašto je STEAM LAB jedinstven u Srbiji i svetu?

Koncept po kom je nastala interaktivna laboratorija utemljen je na svetskim obrazovnim principima, koji kombinuju inspirativan enterijer, kvalitetan nastavni plan i program i multidisciplinarni rad pomoću laptopova, tablet uređaja, 9D VR Starshipa i VR naočara, 3D štampača, robota i interaktivnih tabli, kao i LEGO STEM setova za nastavu, a sa ciljem da se tako učenicima omogući sticanje višestrukih STEAM veština.

Rad u ovakvom okruženju podstiče samoinicijativu i istraživački duh kod učenika, pokreće kognitivne aktivnosti i povezuje postojeće znanje sa realnim problemima i tehnološkim mogućnostima. U LINK STEAM LAB-u učenici dolaze do naučnih odgovora preko sopstvenih istraživanja, eksperimenata i projekata koje su sami izabrali i tako umesto pasivnih primalaca znanja postaju aktivni učesnici nastavnog procesa.

Kako izgleda učenje u interaktivnom i moderno opremljenom LINK STEAM LAB-u u Savremenoj?

Kroz rad u LINK STEAM laboratoriji naši učenici stiču samostalnost u radu, jačaju sopstvene kompetencije, razvijaju afinitete, aktivno učestvuju u nastavi, razvijaju saradničke veštine, liderske sposobnosti i istrajnost u rešavanju problema. Međutim, uče i stvarne naučne teorije i činjenice na potpuno zanimljiv način!

Evo i zanimljivog primera kako se to postiže:

Ako pokušamo da otkrijemo kolika je količina planktona potrebna da bi se nahranio najveći sisar na planeti – plavi kit, prvo ćemo odgovor potražiti na internetu. Međutim, savremeni osnovci do pravih odgovora dolaze kao pravi naučnici. U LINK STEAM laboratoriji istraživanje je utemeljeno na razumevanju, a ne transmisiji naučnih informacija. Naši učenici pomoću 9D VR Starshipa i VR naočara imaju priliku da zarone u dubine okeana, susretnu se sa plavim kitom oči u oči i, koristeći raznovrsne tehnološke alate, izmere njegove tačne dimenzije. Zatim istražuju osobenosti prehrane kitova i saznaju više o mehanizmu ovog procesa, uzimaju u obzir i brzinu kretanja kitova i tek onda sumirajući sve podatke kritički dolaze do tačnog odgovora.

Rad i učenje u LINK STEAM laboratoriji je za savremene osnovce prava avantura!

Saznajte više o LINK STEAM LAB-u

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »