Humanost LINK Educational Alliance članova ne poznaje granice!

Osnovan je LINK kidZ & Youth Without Borders Community Club

Koje su poruke koje promoviše LINK kidZ & Youth WBCC?

LINK Educational Alliance je osnovala LINK kidZ & Youth Without Borders Community Club (LINK kidZ & Youth WBCC) kako bi dobra dela koja naši učenici čine, uz pomoć svojih nastavnika, roditelja i prijatelja, pronašla put do mnogih kojima je pomoć potrebna i kako bi imala što veći uticaj! Kroz različite društvene, ekološke i humanitarne projekte naši učenici će rešavati društvene probleme i razvijati svoje akademske potencijale kroz društveno učenje.

Društveno učenje je vrsta iskustvenog obrazovanja gde učenici uče kroz akciju i razmišljanje kako bi postigli istinske ciljeve zajednice i kako bi poboljšali svoje veštine i što bolje razumeli društvene pojave. Učenici povezuju lični i društveni rast sa akademskim i kognitivnim razvojem. Iskustvo poboljšava razumevanje, a performanse poboljšavaju društvenu akciju.

Koje su dobrobiti učešća u LINK kidZ & Youth WBCC-u za učenike LINK edu Alliance škola?

Servisno učenje i članstvo u društvenim organizacijama donose brojne beneficije deci. Neke od njih su:

 sticanje prijatelja;
 pozitivan uticaj;
 poboljšanje akademskih performansi;
 umrežavanje;
 upis na fakultet; 
 razvoj veština;
 iskustvo u timskom radu i liderstvu;
 obogaćivanje biografija;
 učenje zasnovano na fenomenima (PhenoBL) i beneficije zasnovane na ovom konceptu.

LINK kidZ & Youth Without Borders Community Club i Service Learning

Uslužno učenje je fantastična prilika za decu da uče o tome koliko je važno davati i sarađivati. Priprema vaše dete u učionici, zajednici i stvarnom svetu. Prema mnogim istraživanjima, aktivnosti učenja ključnih koncepata iz neke oblasti pomažu učenicima da bolje razumeju ciljeve učenja, zapamte i primene informacije, kao i da razviju razne veštine.

Većina ljudi se prvi put susreće sa uslužnim učenjem na fakultetu, ali prednosti koje nudi podjednako važe i u K–12. Svaki čas je prilagođen uzrastu deteta, fazi razvoja i sposobnosti da primeni (i apsorbuje) to stečeno osnovno znanje.

U osnovnoj školi stariji učenici mogu pomoći mlađim učenicima da nauče da čitaju. Zajedničkim radom sva deca dobijaju nešto: mlađi učenici uče da čitaju, dok stariji učenici razvijaju strpljenje, razumevanje i izdvajaju vreme koje je potrebno da bi pomogli mlađim učenicima.

Sa godinama dolaze i složeniji principi i primene uslužnog učenja. Na primer, učenje o istoriji neke reke može dovesti do toga da zajednica tu reku očisti. Zahvaljujući tome učenici mogu povezati prošlost lokalne znamenitosti sa njenom sadašnjom vrednošću.

Koristeći uslužno učenje, deca mogu učiti o tome koliko je važno davati i sarađivati. Osim što pruža osnovnu pripremu u učionici, nudi i značajan uvid u zajednicu i stvarnu primenu informacija u svetu. Pomaže deci da odrastu u poštene i uspešne ljude. Deca pomažu u rešavanju različitih problema zajednice i mnogih društvenih problema.

U LINK edu Alliance školama koristimo iskustveno učenje i oblike uslužnog učenja i razvijamo različite aktivnosti i projekte u okviru naših predmeta koji pomažu u razvoju punog potencijala svih naših učenika. Nastava u LINK edu Alliance školama je obogaćena korišćenjem najsavremenijih tehnika iz nekoliko disciplina. Kroz naše mentorske programe deca pomažu jedni drugima u društvenom, emocionalnom i akademskom pogledu. Kroz naše ekološke projekte i aktivnosti, kao i humanitarne akcije koje organizujemo, učimo učenike kako da budu društveno angažovani i da primenjuju znanje stečeno u školi. Tako svako dete može razviti talenat koji će biti od suštinskog značaja u savremenom svetu: želju za doživotnim učenjem i želju da postane aktivan član zajednice.

Upis dece u školu koja promoviše ideju angažovanja zajednice pomaže deci kako u akademskom, tako i ličnom razvoju.

LINK edu Alliance i učenje zasnovano na fenomenima

Učenje zasnovano na fenomenima (Phenomenon-based Learning) je transdisciplinarna strategija usmerena na učenika i zasnovana na istraživanju i rešavanju problema. Ne postoji predmet ili svrha učenja, nego, umesto toga, učenici koriste odgovarajuće discipline za istraživanje i rešavanje problema. Na primer, za rešavanje pitanja klimatskih promena možda će biti potrebno poznavanje biologije, hemije, fizike, geografije, matematike i istorije.

Projektna nastava, problemska nastava i učenje uviđanjem su primeri ove vrste učenja. Pored toga, učenje zasnovano na fenomenima mora biti globalno i multidisciplinarno. Ovo implicira da tema mora biti kontekst ili „fenomen” iz stvarnog sveta, a učenici moraju sagledavati stvari iz različitih perspektiva.

U tradicionalnom obrazovanju se koriste tehnike učenja koje su pasivne, tj. nastavnici samo podučavaju učenike. Učenici su često nezainteresovani i daju prioritet učenju napamet u odnosu na primenu znanja u novim kontekstima ili konceptima. Tradicionalno obrazovanje se fokusira na konkretne discipline. Učenici često uče teorije i principe iz nekoliko oblasti, ali ne mogu uspostaviti veze između njih u stvarnom svetu. Kao rezultat toga učenje je lišeno konteksta i značaja.

Angažovanje nastavnika u situacijama, kontekstima i događajima iz stvarnog sveta podstiče smisleno učenje. Nastavnik i učenici mogu koristiti veštine iz različitih oblasti. Učenje zasnovano na fenomenima uključuje učenike u rešavanje problema iz stvarnog sveta i omogućava im da ostvare međudisciplinarne veze.

Naši učenici kroz vannastavne aktivnosti, ali i u okviru redovne nastave na pojedinim predmetima realizuju Service Learning projekte. Takođe, brojni projekti će biti odabrani kao zajednički projekti kluba. Edukacija studenata se ne odvija samo po principu subject-based pristupa, već uključuje i savremen pristup izučavanju gradiva koji omogućava učenicima da povežu znanje iz različitih predmeta (cross-disciplinary connections). Na ovaj način pojedine teme iz naših kurikuluma će se izučavati kroz učenje zasnovano na fenomenima i podrazumevaće učešće više nastavnika koji će, svako za svoju obrazovnu oblast, pripremiti elemente za razumevanje nastave i obezbediti planirane obrazovne ishode.

Koje su aktivnosti LINK kidZ & Youth WBCC-a?

LINK kidZ & Youth WBCC sprovodi različite aktivnosti kao što su:

 pravljenje malih društvenih projekata i njihova realizacija;
 podsticanje učenika da osmišljavaju projekte;
 osmišljavanje humanitarnih akcija;
 pomoć u organizaciji humanitarnih akcija koje pripremaju LINK škole;
 prikupljanje odeće, knjiga i hrane;
 prodaja knjiga i odeće, pri čemu prihod ide u humanitarne svrhe;
 poseta domovima sa starim licima;
 poseta domovima sa decom bez roditeljskog staranja;
 ekološke akcije;
 mentorski rad sa vršnjacima;
 organizovanje PenPal programa, u okviru kog se dopisujemo sa decom iz nekih udaljenih škola, družimo se i upoznajemo se sa različitim kulturama;
 pravljenje humanitarnih priredbi i događaja;
 prikupljanje knjiga i IT opreme za druge škole da bismo pomogli drugarima;
 organizovanje edukacije za decu kako bi imala bolje rezultate u školi i društvu; 
 organizovanje druženja u našim školama za drugare iz škola u unutrašnjosti kad imaju ekskurziju u Beogradu;
 organizovanje Support a Classroom projekta, gde će se prikupljati školski pribor za školu po izboru;
 organizovanje Support a Library projekta, u okviru kog će se prikupljati knjige i pokloniti biblioteci neke škole po izboru;
 organizovanje preduzetničkih poduhvata da bismo stvorili osnove za celoživotno učenje;
 Learning by Doing.

Članstvo u LINK kidZ & Youth WBCC-u

Članovi LINK kidZ & Youth WBCC-a su svi učenici LINK obrazovnih ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, nastavnici naših obrazovnih ustanova, roditelji naših učenika i prijatelji.

Takođe, u radu LINK kidZ & Youth WBCC-a učestvuju i članovi klubova:

 LINK Parents Without Borders;
 LINK Teachers Without Borders;
 LINK Friends Without Borders (eksterno – za građane koji žele da pomognu i učestvuju u vidu nenovčanih donacija).

LINK kidZ & Youth WBCC čine sledeće frakcije:

 Savremena Kidz Without Borders;
 SG Youth Without Borders;
IS Youth Without Borders;
 ITHS Youth Without Borders;
 AA Kidz & Youth Without Borders.

Sve ove frakcije funkcionišu pod zajedničkim imenom LINK kidZ & Youth Without Borders. U klubu nema hijerarhije, svi su jednaki. Koordinatori LINK kidZ & Youth WBCC-a su rukovodioci sekcija, odnosno nastavnici.

Članstvo za naše učenike i nastavnike je automatsko – svi učenici i nastavnici LINK edu Alliance obrazovnih ustanova su članovi automatski. Dobro došli!

Odrasli pomažu deci da budu humani i društveno angažovani

Ko su odrasli koji pomažu i koji su uključeni u aktivnosti kluba? Reč je o učiteljima, nastavnicima ili koordinatorima unutar škola koji se inače bave organizacijom humanitarnih aktivnosti.

LINK Teachers Without Borders

LINK kidZ kroz humanost i volonterstvo doprinosi rešavanju društvenih problema u svom okruženju i svojoj zajednici. U tome im pomažu učitelji i nastavnici. Koordinatori rada kluba su rukovodioci sekcija u školama. Hrabri nastavnici i učitelji neguju osećaj pripadništva i stimulišu učenike da učestvuju u projektima.

LINK Parents Without Borders

Najbolje primere predanosti i empatije deca mogu videti kod svojih roditelja. Nesebična ljubav koju roditelji osećaju prema svojoj deci i porodične vrednosti koje roditelji prenose na svoju decu, razumevanje potreba drugih i bliskost sa drugim ljudima iz zajednice su temelj svakog produktivnog odnosa mladih i okruženja. Roditelji koji žele da pomognu na različite načine u radu LINK kidZ & Youth WBCC-a mogu popuniti pristupnicu i pridružiti se deci i nastavnicima u pronalaženju rešenja za društvene, ekonomske i ekološke probleme!

LINK Friends Without Borders

Prijatelji bez granica su različita fizička i pravna lica koja žele da pomognu deci u njihovim aktivnostima i učestvuju u vidu nenovčanih donacija.

Prijatelji koji žele da pomognu na različite načine u radu LINK kidZ & Youth WBCC-a mogu popuniti pristupnicu i pridružiti se deci i nastavnicima u pronalaženju rešenja za društvene, ekonomske i ekološke probleme!

Dragi učitelji, nastavnici, roditelji i prijatelji, postanite već danas značajan deo zajednice LINK kidZ & Youth Without Borders Community Club i promenimo zajedno svet nabolje!

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »