ERASMUS+

SAVREMENA UČESNIK MEĐUNARODNIH PROJEKATA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA

Erasmus+ je međunarodni program Evropske komisije, čiji je cilj obrazovanje, obuka i mobilnost mladih, kao i sklapanje saradnje sa institucijama i organizacijama iz oblasti obrazovanja mladih i sporta.

Erasmus+ pruža priliku mladim ljudima širom Evrope da studiraju, idu na obuku, volontiraju i nađu posao u inostranstvu. Cilj Erasmus+ programa su unapređenje i podrška razvoja na svim nivoima obrazovanja i obuke, jačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja i učenja i poboljšanje saradnje između obrazovanja i tržišta rada.

CARE2LEARN: PREKO GEJMIFIKACIJE DO VEŠTINA ZNAČAJNIH ZA POLAZAK U ŠKOLU

Projekat CARE2LEARN deo je međunarodnog programa Evropske komisije Erasmus+ i usmeren je na najmlađe i sam početak obrazovanja. Cilj programa Erasmus+ jeste obrazovanje, obuka i mobilnost mladih, kao i ostvarivanje saradnje sa institucijama i organizacijama u oblasti obrazovanja. 

Osnovni cilj projekta CARE2LEARN jeste priprema mališana i njihovih roditelja za početak školovanja, što se zasniva na gejmifikaciji, odnosno aktivnostima koje prethode ulasku u učionicu i olakšavaju smeštanje dece u školske klupe.

Ojačavanjem socioemocionalnih kompetencija dete će postati zrelo i spremno za polazak u školu i savladavanje školskog programa. Uključujući se putem aktivnosti, deca će dobiti priliku da istraže i saznaju šta ih očekuje u školskom svetu.

Ovo će biti sjajna priprema i za roditelje budućih školaraca, jer polazak u školu i za njih predstavlja veliko iskustvo. U okviru projekta CARE2LEARN naučiće kako da svoju decu puste da budu samostalna, ali i kako da im na pravi način pruže podršku.

Ovo tridesetomesečno putovanje je sjajna prilika za saradnju Savremene, Zagrebačkog sveučilišta, trening centra sa Kipra „Emphasys” i Udruženja roditelja „Step by step” sa ciljem da deca od najranijeg uzrasta steknu veštine i kompetencije koje će im olakšati dinamičan razvoj i pripremiti ih za polazak u školu.

KREIRANJE ERASMUS+ PROJEKATA KAO GARANCIJA KONTINUIRANE MODERNE EDUKACIJE

Učitelji i nastavnici Savremene obogatili su svoje brojne veštine iz oblasti obrazovanja edukacijom u okviru Erasmus+ programa. Bili su u prilici da analiziraju najveći zvanični obrazovni program u Evropskoj uniji. Radionica koju je sproveo projektni centar Instituta za moderno obrazovanje podrazumevala je diskutovanje o metodologiji nastave i inovativnim praksama u učionicama i davanje alata za stručno pisanje projektnih ideja. Više o projektu.

PODUHVAT KOJI ĆE DODATNO UNAPREDITI RAD SAVREMENE

Tokom projekta CARE2LEARN biće kreirana mobilna aplikacija koja će sadržati opis ključnih kompetencija i alate za njihovu evaluaciju, kao i igre za razvoj ovih kompetencija. Putem aplikacije roditelji će dobijati literaturu i savete u vezi sa veštinama koje treba da razviju kod sebe i svojih mališana. Na materijalima će raditi međunarodni tim psihologa, vaspitači, pedagozi i sve će biti zasnovano na najnovijim rezultatima istraživanja u oblasti razvojne pedagogije i obrazovanja, kao i na principima pozitivnog roditeljstva. Više o projektu.

Početak Erasmus projekta za roditelje i mališane – CARE2LEARN

Projekat CARE2LEARN zvanično je otpočeo u decembru 2021. održavanjem sastanka partnera u Zagrebu. Na njemu su se susreli predstavnici Savremene osnovne škole, Udruženja roditelja „Step by step”, koje je i upriličilo ovaj sastanak, i profesorke sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Predstavnici partnerske kompanije sa Kipra – „Emphasys Centre” – sastanku su se pridružili onlajn. Početni sastanak u vezi sa projektom CARE2LEARN protekao je u detaljnom komentarisanju ključnih pitanja. Više o projektu.

Prijavite se

Upis za generaciju 2022/23. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »