Math&Move

Svako može da zna matematiku ako uči na pravi način

Od oktobra 2022. Savremena osnovna škola je deo još jednog Erasmus+ projekta, koji je pobedio na konkursu i koji finansira nacionalna agencija Francuske. Osnovni cilj projekta „Math&Move” je podsticanje interesovanja i motivacije učenika za matematiku na nivou uzrasta učenika osnovne škole od 6 do 9 godina.

Metoda koja će se primenjivati za uključivanje učenika u oblast STEM-a i posebno matematike je korišćenje kinestetičkih tehnika za bolje razumevanje apstraktnih matematičkih pojmova kroz pokrete sopstvenog tela i/ili delova tela (glave, stopala, ruku…).

Matematika se učenicima najčešće predstavlja kao izolovani skup pravila i procedura, odvojenih od njihovog stvarnog života. „Math&Move” implementira inovativne metodologije za nastavu matematike tako što povezuje apstraktne sadržaje sa konkretnom stvarnošću kroz pokret. Preporučuje se da se multidisciplinarne aktivnosti integrišu u nastavu matematike kroz primere koji aktiviraju maštu prilikom usvajanja matematičkih znanja. Na ovaj način učenici će sa boljim razumevanjem savladati matematičke koncepte. (Hershkovitz & Vinner, 1984)

Šta je kinestetičko učenje?

Kinestetičko učenje, takođe poznato kao taktilno učenje ili učenje temeljeno na pokretu, podrazumeva fizičko kretanje kako bi učenici što lakše savladali novo gradivo. Ove aktivnosti uključuju istezanje, jogu, ples, pokrete tela i kardio vežbe. Kada učenici koriste celo telo tokom učenja, mišićno pamćenje stečeno aktivnošću jača nervne puteve stvorene tokom procesa učenja.

Spajanje vežbanja i učenja pozitivno utiče na kortikalnu masu, protok krvi i snabdevanje mozga kiseonikom. Fizička aktivnost takođe povećava broj sinapsi stvorenih između neurona u mozgu, što zauzvrat poboljšava kogniciju i pamćenje.

Ali šta čini kinestetičku matematiku tako efikasnom? Kada učenici uče matematiku kroz pokret, igre i aktivnosti, počinju kreativnije da rešavaju probleme. Vežba koju dobijaju iz kinestetičkih matematičkih igara pomaže im da usmere pažnju na nov sadržaj i da je dugo održe. Učenici sa poremećajem pažnje najbolje uče kinestetički, a vežba poboljšava njihovu pažnju i reguliše raspoloženje. Kada učenici uživaju u učenju, matematika ne postaje obaveza – postaje zabavan i zanimljiv predmet koji će im se svideti!

Ciljevi projekta

Glavni ciljevi projekta „Math&Move” su:

  • pedagoški okvir, koji će pomoći u uspostavljanju baze znanja na kojoj će se raditi tokom celog projekta;
  • metodologija za nastavnike i porodice, koja će ih upoznati sa tim kako su kretanje i učenje matematike povezani, kao i sa načinima na koje mogu da implementiraju resurse projekta;
  • multidisciplinarni pristup ovog projekta treba da omogući da različiti tipovi učenika usvajaju znanje sa lakoćom, jer će se istovremeno baviti različitim vrstama inteligencije: vizuelno-prostornom, lingvističko-verbalnom, logičko-matematičkom i telesno-kinestetičkom.

Partneri projekta:

Najnovije vesti o Math&Move projektu: 

SHTEAM kao logičan nastavak STEAM-a

OŠ „Savremena” poznata je po svojim nastojanjima da iz tradicionalnog sistema obrazovanja iskorači u neke modernije sisteme. Jedan od njih je STEM, kao i njegov stariji brat SHTEAM.

Interaktivna nastava matematike u mlađim razredima osnovne škole

Interaktivna nastava je savremeni nastavni sistem uz čiju pomoć se uspešno prevazilaze pasivnost učenika i odsustvo interakcija, sa kojima se često susrećemo u tradicionalnoj nastavi. 

Odrastanje i učenje kroz priče

Za većinu nas u delu uma lebdi sećanje na priče koje su nam roditelji pričali kada smo bili mali. Koje dete nije bilo zadivljeno i očarano ovim pričama?

LU tehnologija transformiše svaki prostor

Niko ne može osporiti značaj tradicionalnih nastavnih metoda. Ali u doba kada se sve menja velikom brzinom i tehnologija postaje dragoceno oruđe u svačijim rukama, prosvetni radnici nemaju drugog izbora nego da se prilagode. Kombinovanjem tradicionalnih nastavnih metoda sa tehnologijom oni mogu značajno uticati na postignuća svojih učenika.

Motoričke veštine, kretanje i matematika

Učenje osnovnih matematičkih pojmova uz angažovanje čitavog tela kroz fizički pokret može poboljšati matematičke performanse kod dece (Beck et al., 2016).

Math&Move: Krećemo se u ritmu brojeva!

Matematika i STEM obrazovanje uopšte imaju negativnu reputaciju jer ih učenici doživljavaju kao babarogu. Ovaj fenomen u istraživanju obrazovanja nazvan je „matematička fobija” i manifestuje se kroz anksioznost i strah koji ometaju decu u rešavanju matematičkih problema.

Učenje kroz pokret

Projekat Math&Move, namenjen učenicima uzrasta od 6 do 9 godina, deo je Erasmus+ projekta čiji je cilj korišćenje kinestetičkih tehnika za bolje razumevanje apstraktnih matematičkih pojmova. Učenjem kroz igru i pokrete sopstvenog tela, učenici aktiviraju maštu prilikom usvajanja matematičkih znanja i okreću se kreativnijem rešavanju problema.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »