Veštačka inteligencija u obrazovanju

Sveobuhvatna priprema dece za život u 21. veku

Prema mišljenju Svetskog ekonomskog foruma, artificial intelligence će u vrlo bliskoj budućnosti imati veliki uticaj na obrazovanje, ali i celokupnu civilizaciju. Stoga je zadatak škole da uloži sve napore kako bi pripremila učenike za izazove 21. veka, učeći ih kako da koriste AI odgovorno, kreativno, na svoju i opštu korist.

AI već sada čini veliki deo naših života. Veštačka inteligencija je svuda oko nas – od društvenih mreža, preko obrazovne tehnologije, pa sve do video-igara i inovativnih igračaka.

Upravo je zbog sve veće prisutnosti AI-ja u svakodnevnim proizvodima koje koriste i mladi Svetski ekonomski forum napravio alate i smernice kako bi omogućio organizacijama da razviju pouzdan AI, koji će biti prilagođen deci i njihovim roditeljima. U okviru projekta „Putting children and youth FIRST! Artificial Intelligence for Children” Svetski ekonomski forum insistira na tome da AI mora biti siguran, etičan, pravičan i jednostavan za korišćenje.

Škole imaju ključnu ulogu u implementaciji veštačke inteligencije

Uključivanje AI-ja u nastavu od samog početka obrazovnog puta donosi dvostruku korist:

omogućava nastavnicima da svu svoju pažnju posvete učenicima;
osposobljava decu da savremenu tehnologiju koriste na pametan i kreativan način i izbegnu sve potencijalne zamke i zloupotrebe.

Veštačka inteligencija kao edukativno sredstvo mladim ljudima donosi znanja, veštine i alate koji im pomažu da unaprede i promene nabolje društvo u kome živimo. Upravo zbog toga su znanja o AI-ju koja učenici dobijaju u školama ključna.

Primena AI-ja u nastavi i upoznavanje mladih ljudi sa njegovim potencijalima unaprediće kvalitet njihovog učenja i osposobiti ih za uspešan život i rad u 21. veku.

Zbog čega je AI važan za obrazovanje?

AI povećava efikasnost nastavnog procesa, personalizuje nastavu, automatizuje brojne tehničke zadatke i tako nastavnicima i učenicima omogućava da sve svoje snage i vreme posvete prenošenju i primanju znanja. 

U školama u kojima se AI koristi u nastavi zabeleženi su izuzetni rezultati:

završetak školovanja veći za 65%;
smanjeni troškovi školovanja za 45%;
pet puta veće usvajanje znanja po satu učenja;
brže usvajanje znanja od 40% do 60%.

Veštačka inteligencija u nastavi u Savremenoj

Cilj upotrebe AI-ja u nastavi u Savremenoj sastoji se u omogućavanju učenicima da postignu svoj puni akademski, društveni, emotivni i psihofizički razvoj. 

Pritom je posebna pažnja posvećena poštovanju dečjih prava prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta.

Upotreba veštačke inteligencije u Savremenoj regulisana je dokumentima „Institute of Electrical and Electronics Engineers’ (IEEE) Code of Ethics”, „UNICEF’s Policy Guidance on AI for Children”, kao i smernicama Svetskog ekonomskog foruma.

Sve smernice i vrednosti iz ovih dokumenata implementirane su u LEA standarde, kojima se garantuje najviši kvalitet nastave u svim LEA ustanovama, među kojima je i Savremena.

AI savremenim osnovcima donosi sledeće beneficije:

Preciznije i objektivnije ocenjivanje: Kombinacija AI algoritama i nastavničkog uvida visoka je garancija da će znanje učenika biti ocenjeno objektivno i precizno. 

Efikasno testiranje bez stresa: Zahvaljujući AI-ju, testiranje postaje efikasnije i manje stresno. Nakon svake lekcije učenici mogu da provere znanje, a rezultati će im pokazati koliko su uspešno savladali gradivo, ali i eventualne slabe tačke na kojima treba dodatno da rade. 

  Uvećavanje usvajanje znanja: Učenje pomoću AI-ja je efikasnije, jer se gradivo deli na jedinice i prilagođava ličnom stilu učenja, sa mnoštvom interaktivnih primera i funkcija. Tako učenik može bolje da savlada ono što uči, ali i da duže pamti to gradivo. 

Motivisanje učenika: AI pruža dragocene uvide u napredak i uspešnost svakog učenika. Zahvaljujući tome, predavač može da ponudi dodatnu pomoć i podsticaj onim učenicima kojima je to potrebno. 

  Personalizacija učenja: Algoritmi koji pružaju važne podatke o načinu učenja svakog učenika omogućavaju nastavniku da prilagodi svoj način predavanja i predloži personalizovane edukativne alate koji se prilagođavaju učenikovom stilu.

Kvalitet obrazovanja i bezbednost vašeg deteta su na prvom mestu

Savremena je posvećena svojim učenicima i u svakom trenutku nastoji da im obezbedi najbolje svetsko obrazovanje, poštujući najviše standarde kvaliteta i bezbednosti.

Posvećeni predavači, napredne metodičke prakse, najkvalitetniji i najsavremeniji sadržaj, te najmoderniji AI alati i algoritmi čine školovanje u Savremenoj sveobuhvatnim, efikasnim i višestruko upotrebljivim u budućnosti.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »