Ko je ko u Savremenoj osnovnoj školi?

U Savremenoj osnovnoj školi postoji tim ljudi koji se brinu o tome da sve školske aktivnosti budu sinhronizovane. Da bismo vam olakšali proces kontaktiranja sa osobama koje mogu da vam pomognu, dozvolite da vam predstavimo naš vannastavni tim.

Milena Tarbuk – psihlog 

Milena Tarbuk je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine na Odeljenju Psihologije i od tada radi kao psiholog. Iskustvo je sticala kao stručni saradnik u više osnovnih škola u Beogradu i u oblasti socijalne zaštite, kao voditelj slučajeva u Gradskom centru za socijalni rad. Pored toga ima i višegodišnje iskustvo u individualnom psihoterapijskom radu u oblasti racionalno-emocionalne i kognitivno-bihevioralne psihoterapije (REBT).
PROČITAJTE VIŠE

Imejl-adresa: milena.tarbuk@savremena-osnovna.edu.rs

Danijela Kleut – koordinator za Nacionalni program za mlađe razrede

Učiteljica Danijela pomaže zaposlenima pri realizovanju nastave i popunjavanju pedagoške dokumentacije, i vodi zapisnike sa Nastavničkog, Stručnog i Odeljenjskog veća. Danijela će vam dati odgovor na sva pitanja koja imate u vezi sa Nacionalnim programom, naročito ukoliko vaše dete pohađa niže razrede.  PROČITAJTE VIŠE

Imejl-adresa: danijela.kleut@savremena-osnovna.edu.rs

Maja Ivović – koordinator za Nacionalni program za starije razrede

Razredni starešina i koordinator za Nacionalni program za starije razrede prati nastavu i organizuje predmetne nastavnike u svim aktivnostima. Sva pitanja koja imate u vezi sa organizacijom Nacionalnog programa, ukoliko njega pohađa vaš osnovac, možete postaviti Maji. PROČITAJTE VIŠE

Imejl-adresa: maja.eric@savremena-osnovna.edu.rs

pedagogSara Kostić – pedagog i saradnik za vannastavne aktivnosti

Sara Kostić je diplomirani pedagog.

Uživa u savetodavnom radu sa decom, i trudi se da im na raznovrsne interaktivne načine pomaže u sticanju znanja. Posao pedagoga i saradnika u vannastavnim aktivnostima smatra poslom koji se radi iz čiste ljubavi i sa maksimalnom posvećenošću.

PROČITAJTE VIŠE

Imejl-adresa: sara.kostic@savremena-osnovna.edu.rs

Katarina Mladenović – psiholog

Katarinu ste upoznali kada ste svog školarca doveli na procenu spremnosti za polazak u školu. Kako neposredno radi sa učenicima, ona prepoznaje njihove individualne potrebe, tako da je uvek tu za sve savete koji su vam potrebni u vezi sa bilo kojim segmentom školovanja vašeg deteta u Savremenoj. PROČITAJTE VIŠE

Imejl-adresa: katarina.mladenovic@savremena-osnovna.edu.rs

Miloš Prodanović – sekretar

Ukoliko vam je potrebna potvrda za školovanje ili bilo kakav drugi dokument u vezi sa školovanjem, možete kontaktirati sa Milošem, koji sve „papire” drži u svojim rukama.
PROČITAJTE VIŠE

Imejl-adresa: milos.prodanovic@link.co.rs

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »