Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi

Sveobuhvatni pristup obrazovanju

za potpuni razvoj vašeg deteta

Za razliku od tradicionalnog pristupa prodavanju ili licenciranju tehnologije postojećim organizacijama, sveobuhvatni startup gradi i kontroliše kompletan proizvod ili uslugu „od temelja do krova”, zaobilazeći uobičajene instance.

Prednosti savremenog pristupa razvoju škole

Savremena škola gradi škole počev od temelja. I dok to radi, kreativno preispituje svaki deo obrazovnog iskustva, od prijemnog procesa do balansa plana i programa; od školskog kalendara do administrativnih troškova. Neke od tih neophodnih promena podrazumevaju novu postavku kad je reč o stvarima koje su do sada smatrane nedodirljivim unutar obrazovnog sistema.

Novi pristup ocenjivanju

Savremena osnovna škola smatra da su procene znanja od ključnog značaja za obrazovno iskustvo. Njih ne bi ih trebalo u potpunosti eliminisati, nego optimizovati i koristiti tako da pospešuju kontinuirana poboljšanja.

Provere bi trebalo da se odigravaju bezmalo u realnom vremenu; da budu neinvazivne i što tačnije, te da obezbede input nastavniku, učeniku i roditeljima na osnovu kog se mogu praviti poboljšanja kad je reč o tome šta funkcioniše i šta možemo promeniti.

Kada se pravilno koriste, procene mogu osnažiti nastavnike, učenike, roditelje i škole kroz podatke na osnovu kojih se može delovati kako bi se ostvarili efikasni uvidi i pravila poboljšanja tokom cele godine.

Osnaživanje nastavnika kroz tehnologiju

Jedan od najvećih izazova za današnje nastavnike predstavlja količina vremena koja je potrebna da bi se napravili pojedinačni planovi časova u skladu sa specifičnostima svakog časa. Premda ume da potraje, ovaj zanatski pristup je neophodan da bi se uspešno izašlo na kraj sa svom kompleksnošću podučavanja jedinstvene grupe učenika i unutar određene školske sheme.

Jedan od načina na koje Savremena osnovna škola nastoji da osnaži nastavnike jeste tako što im obezbeđuje tehnološku platformu koja im olakšava da dele i koriste najbolje prakse širom nastavničkih mreža. Cilj je da se kreira operativni sistem koji olakšava sve druge elemente podučavanja, recimo komunikaciju sa roditeljima i školskom administracijom, efikasnije personalizovanje plana i programa po meri svakog pojedinačnog učenika i deljenje najboljih praksi sa drugima.

Prijavite se

Upis za generaciju 2020/21. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »