Test

TEST ZA RODITELJE

Uradite test i proverite da li je Savremena osnovna škola pravo mesto za Vaše dete.

Na osnovu Vaših odgovora dobićete našu stručnu procenu u roku od najviše 48 sati.


  1. Kada učite svoje dete nečemu novom, ono:
  Izaberite jedan odgovor.

  2. U grupi sa drugom decom, vaše dete:
  Izaberite jedan odgovor.

  3. Učite svoje dete kako da sabira, međutim ide mu teško. Ono:
  Izaberite jedan odgovor.

  4. Kada bi vaše dete moralo da se odluči samo za jednu vannastavnu aktivnost, ono bi izabralo:
  Izaberite jedan odgovor.

  5. Koji odnos učitelj–učenik bi bio najbolji za vaše dete?
  Izaberite jedan odgovor.

  6. U kakvom školskom okruženju vidite svoje dete?
  Izaberite jedan odgovor.

  7. Koliko su vam važni međuljudski odnosi u obrazovanju?
  Izaberite jedan odgovor.

  8. Da li mislite da današnja deca treba da imaju drugačije obrazovanje kako bi postala produktivni građani budućnosti?
  Izaberite jedan odgovor.

  9. Koja vannastavna aktivnost je najvažnija za vaše dete?
  Izaberite jedan odgovor.

  10. Koje dodatne usluge smatrate da bi škola trebalo da nudi?
  Izaberite jedan odgovor.

  11. Na koji način biste voleli da se obaveštavate o dečjem napretku?
  Izaberite jedan odgovor.

  12. Dobro obrazovanje vašeg deteta zavisi od:
  Izaberite jedan odgovor.

  13. Današnje obrazovanje treba da sadrži što više časova i sekcija iz:
  Izaberite jedan odgovor.

  14. Osim što treba da bude kvalitetno, obrazovanje koje moje dete usvoji treba da bude i:
  Izaberite jedan odgovor.

 • Prijavite se

  Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

  Kliknite na ovaj link da se prijavite »