Test za roditelje

Test za roditelje

Obrazovne institucije
Obrazovni servisi
Savremena priprema osnovce za budućnost

Future ready school

da vaše dete bude deo budućnosti obrazovanja

Stari školski sistem je, izgleda, zaboravio jednu stvar: cilj svakog obrazovanja je pripremanje za budućnost.

Da bi osposobila decu za budućnost, škola mora da bude u skladu sa svojim vremenom. Od interaktivne nastave u kojoj se koristi najnovija tehnologija u edukativne svrhe, do dizajna učionica i čitave zgrade – Savremena osnovna škola je Future Ready škola, u pravom smislu te reči.

Future Ready koncept

Nastava u školi 21. veka izgleda drugačije od one koju su pohađale prethodne generacije: predavači i učenici koriste moderna dostignuća poput:

  • interneta,
  • kompjutera i iPada,
  • 3D štampača, skenera i olovaka
  • i drugih savremenih uređaja koji proces učenja podižu na viši nivo.

Drugim rečima, savremena tehnologija postaje sastavni deo obrazovnog procesa.

U razvijenim zemljama to je postala odavno, dok u Srbiji svoje obrise počinje da dobija u modernim školama kakva je Savremena.

Međutim, u mnogim školama nastava se izvodi kao i pre tehnološke revolucije.

Savremena tehnologija

Učionice Savremene osnovne škole  pažljivo su dizajnirane i opremljene najnovijim tehnološkim uređajima, kao što su laptopovi.

Zato je nastao koncept Future Ready School, koji kombinuje kvalitetno obrazovanje i upotrebu savremene tehnologije u nastavi za sticanje primenjivih i funkcionalnih znanja.

Generacija današnjih osnovaca stupa u dodir sa IT uređajima i pre nego što progovore, a Future Ready škola tu činjenicu koristi u obrazovne svrhe, pa se u njoj kroz edukativnu upotrebu tehnologije obraća deci jezikom koji razumeju tako što im prenosi kvalitetna znanja neophodna da bi se suočila sa potrebama sveta u kome žive.

PREDNOSTI FUTURE READY ŠKOLE

Koncept Future Ready School podrazumeva školu koja decu priprema za budućnost tako što im pruža neophodna znanja i načine kako da ih primene u savremenom svetu.

Pored temeljnog znanja, učenici Future Ready škole ovladavaju korišćenjem informacionih tehnologija koje im omogućavaju nesmetan pristup informacijama i njihovom organizovanju radi postizanja profesionalnog uspeha u budućnosti.

FLEKSIBILAN PROSTOR ZA AUTENTIČAN DOŽIVLJAJ

Da bi bilo efektno, obrazovanje treba da bude dinamičan proces koji podstiče učenike da sami postanu aktivni učesnici, umesto da budu pasivni primaoci znanja.

Zato i prostor u kom se edukacija odvija mora da oslikava tu dinamiku. Fleksibilne učionice podrazumevaju mogućnost da dete samo bira mesto na kom će sedeti i da ga po svojoj želji menja.

Ovakve učionice idealne su za formiranje manjih grupa za rad i projektnu nastavu.

ŠKOLE SA FLEKSIBILNIM RASPOREDOM SEDENJA
UČENIČKE OCENE BOLJE ZA 75%
UČENIČKA ANGAŽOVANOST VEĆA ZA 80%

U fleksibilnim učionicama učenik doživljava školu kao blizak prostor u kom može da uči onako kako to radi i kod kuće, dok mu rad u malim grupama pomaže da razvije kooperativne sposobnosti i kreativno razmišljanje.

Znate i sami da savremeni radni prostori sve više postaju open space prostorije u kojima je zaposlenima dozvoljeno da biraju mesto koje im odgovara i sa kog su najefikasniji.

FUTURE READY U SAVREMENOJ I TEHNOLOŠKI OPREMLJENE UČIONICE

Ali, Future ready učionice opremljene su najsavremenijom tehnologijom koja omogućava da časovi budu interaktivni i zanimljivi.

Ovakva nastava obezbeđuje bolji protok informacija i momentalnu proveru naučenog, a nastavnici moraju stalno da se usavršavaju kako bi svojim učenicima pružili što kreativnije i efikasnije časove.

Učenici Savremene svoje časove pohađaju u moderno opremljenim, fleksibilnim učionicama. Reč je o pametnim prostorijama dizajniranim za što bolji i efikasniji nastavni proces. Upoznajte:

Intelligent Classroom

Intelligent Classroom je jedinstveni patent LINK groupa, osnivača Savremene osnovne škole i do sada je dao odlične rezultate.

Intelligent classroom

Jedinstveni patent LINK groupa – Pametna učionica – predstavlja prostor za neometani razvitak vašeg deteta.

U savremenoj učionici opremljenoj poput Google prostorija za edukaciju, uz upotrebu najnovije tehnologije, interneta i multimedijalnih sadržaja, vaše dete nalazi mesto gde je učenje zabavan i interaktivan proces. Drugim rečima, drago mesto na koje se dolazi sa osmehom i odakle se odlazi sa kvalitetnim i primenjivim znanjem. Tamo gde udoban prostor, napredna tehnologija i posvećeni predavači čine spoj za obrazovanje 21. veka.

Pametna učionica poboljšava glavne odlike koje su garancija uspešnog obrazovnog procesa:

%
Interaktivnost
%
MOTIVACIJA
%
KREATIVNOST
%
Fleksibilnost

Dokazano je da u prijatnom prostoru i uz upotrebu savremene tehnologije đaci lakše i sa razumevanjem usvajaju gradivo, koje su zatim sposobni da primenjuju u svakodnevnom životu.

Neka od sredstava napredne tehnologije u Savremenoj koja su na raspolaganju vašoj deci i koja obrazovni proces podižu na viši nivo su:

SAVREMENA – ŠKOLA KOJA PRIPREMA DECU ZA BUDUĆNOST

Informatička pismenost neophodna je za uspeh u svetu 21. veka, ali donosi i više od toga, jer čini proces učenja zabavnim i efikasnim.

Zato dozvolite svom detetu da od malih nogu tehnologiju upotrebljava na konstruktivan i edukativan način.

Prijavite se

Upis za generaciju 2021/22. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »