Danica Nikolić
Učiteljica

Osnovne studije završila je na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, dok je master studije za učitelja završila na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao i program Obrazovne politike na Univerzitetu u Beogradu. Tokom studija bila je stipendista Erazmus+ projekta i svoje znanje je nadograđivala na Visokoj školi strukovnih studija „Etvež Jožef” u Mađarskoj.

Bogato iskustvo sticala je kroz nastavnu praksu u srpsko-hrvatskim i mađarskim školama, gde je držala jezičke radionice za decu, a kasnije je nastavila sa tim u Beogradu. Učestvovala je na različitim nacionalnim i evropskim STEAM i LEGO takmičenjima, a jedan od njenih radova su posebno nagradili European Schoolnet i Scientix. Trenutno učestvuje u različitim Erazmus+ projektima. Član je Instituta za moderno obrazovanje, svetske LEGO i STEAM asocijacije. Autor je nekoliko stručnih radova.

Pored toga, Danica je radila i kao profesor mentalne aritmetike i NTC asistent, a bavila se i volonterskim radom u Centru za integraciju mladih. Govori engleski i usavršava francuski jezik. Svakog učenika doživljava jedinstvenim i smatra da je učiteljski poziv jedan od najlepših životnih poziva, za koji je potrebno mnogo ljubavi, razumevanja i strpljenja.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »