Danica Nikolić
Učiteljica

Danica je diplomirala na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, a masterirala na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Radila je kao nastavnik razredne nastave u Osnovnoj školi „Starina Novak” u Beogradu. 

Radno iskustvo sticala je kao učiteljica u predškolskoj ustanovi „Mala akademija” i Centru za kreativnu edukaciju dece „Kuća znanja”. Usavršava se na multikulturalnom studijskom programu Obrazovne politike Univerziteta u Beogradu.

Sebe smatra dobrim motivatorom i organizatorom, kompetentnim za individualni i timski rad.

Prijavite se

Upis za generaciju 2023/24. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »