Motivacija za učenike na svim časovima u Savremenoj

Motivacija za učenje za bolje rezultate učenika

Za uspešne i ostvarene školarce

U ranim godinama svog detinjstva, ali i kasnije, u pubertetu, dete upija sve što vidi oko sebe. Ono posmatra ponašanje roditelja, vaspitača i učitelja i formira svoju ličnost kopirajući njihov model ponašanja. Baš zbog toga se detetu mora pristupiti sa pažnjom i posvećenošću, ne samo kod kuće već i u školi.

Kada je reč o motivaciji za učenje, u Savremenoj osnovnoj školi učitelji podstiču najmlađe na učenje i otkrivanje sveta u sigurnom okruženju, koristeći najsavremenije metodičke pristupe i Montesori principe, što dovodi do vidljivih rezultata:

  • Neguje se dečja ličnost.
  • Podstiče se detetovo interesovanje za različite oblasti.
  • Školarac učenje doživljava kao zabavan i prirodan proces.

Motivacija za učenje je nešto o čemu se mora voditi računa od malih nogu, jer deca veoma rano počinju da formiraju navike i potrebno ih je na vreme motivisati kada je reč o njihovim školskim obavezama i aktivnostima.

Zadatak svih zaposlenih u našoj školi jeste da se postigne što veća motivacija učenika kako bi se obezbedila fokusiranost na zadatke i postigli što bolji rezultati u radu.

KAKO MOTIVISATI UČENIKE

Večito pitanje svih roditelja jeste kako motivisati dete da uči. Motivacija učenika jedan je od primarnih zadataka svih zaposlenih u Savremenoj osnovnoj školi i roditelji mogu da budu sigurni da će njihovo dete biti na odgovarajući način usmereno da samostalno uči i obavlja većinu svojih školskih obaveza.

Vreme koje deca provedu u školi koristi se na izuzetno kvalitetan način. Ne samo da se znanje usvaja na nov i zanimljiv način već se kod dece razvijaju i dalja interesovanja za sticanjem novih znanja i motivacija za učenje.

Neki od načina na koji se školarci u Savremenoj osnovnoj školi podstiču na učenje:

1. Motivacija za učenje kroz individualni pristup svakom detetu

Učitelji i nastavnici Savremene osnovne škole posmatraju svako dete i uočavaju njegove specifične potrebe i interesovanja i ohrabruju ga da ih dalje razvija.

Na taj način razvija se dodatna motivacija za učenje kod dece i dete se usmerava ka oblastima koje ga interesuju i za koje pokazuje veću zainteresovanost. Kada su u pitanju oblasti za koje dete ne pokazuje preveliku želju, učitelji i nastavnici u svom nastavnom radu koriste specijalne tehnike učenja, mape uma kao i različite razvojne igrice kako bi se podstakli motivacija i želja za učenjem.

2. Dete ima slobodu da istražuje u različitim prostorima dok god je sigurno

Učeniku se dozvoljava da nezavisno i samostalno istražuje u okviru škole, čime se neguje preduzimljivost i aktivan odnos prema svetu. Pritom se vodi računa o bezbednosti i sigurnosti svakog deteta. Vaš školarac samostalno istražuje u sigurnoj i bezbednoj sredini.

Motivisati učenike na proaktivan pristup učenju i istraživanju u uslovima koje nudi Savremena osnovna škola veoma je lako. Učenje u grupama i razvijanje duha timskog rada omogućava da svako dete razvije kritički način mišljenja i osećaj za kreativnost. Savremen pedagoški pristup, koji se neguje, deluje veoma podsticajno i motiviše učenike na samostalno učenje i razvijanje višestruke inteligencije.

3. Praktične i senzorne aktivnosti

Uz korišćenje prirodnih materijala i predmeta prilagođenih uzrastu, učenici se podstiču na što više praktičnih aktivnosti: najmlađi prave jednostavne stvari kojima ulepšavaju prostor u kom borave i održavaju svoj kutak za igru i učenje, stariji sade drveće u školskom dvorištu i uređuju školski enterijer na sekcijama i radionicama… A svi zajedno usvajaju principe lepog ponašanja, drugarstva i brige za druge. Dete se u Savremenoj osnovnoj školi oseća ispunjeno dok kreativno uređuje svoju okolinu.

4. Prostor i oprema prilagođeni najmlađima i najstarijima

Svaka učionica u Savremenoj osnovnoj školi posebno je dizajnirana u zavisnosti od uzrasta dece koja će u njoj učiti i predstavlja kutak u kom je sve po meri učenika. Anatomske stolice, police, ormarići i stolovi primereni rastu i razvoju učenika omogućavaju detetu da nesmetano obavlja svoje aktivnosti, dok oseća da se nalazi u svetu po svojoj meri.

5. Među najmlađima nema takmičenja – svi rastu zajedno

Umesto testova, ocenjivanja i razvijanja takmičarskog duha koji često čine da deca školu doživljavaju kao stres, u Savremenoj osnovnoj školi dozvoljavamo svakom detetu da razvije unutrašnji osećaj zadovoljstva kada nešto uradi dobro i da mu to bude glavna motivacija za dalje učenje. Najmlađi školarci jedni druge podstiču na uspeh i zajedno se raduju postignutim rezultatima, dok stariji rado ulaze u takmičarske duele u kojima pokazuju svoje znanje, spretnost i talenat.

Tako se razvija i dodatna motivacija za učenje kod dece, jer oni neće osećati nepotreban pritisak ukoliko primete da u nekim predmetima imaju lošije rezultate od svojih drugara.

Savremena osnovna škola je dečje carstvo u kom se školarci slobodno i zajedno razvijaju uz apsolutnu podršku posvećenih učitelja i nastavnika. Bez obzira na to u koji razred vaše dete ide, nastava i okruženje će biti posebno prilagođeni njegovom uzrastu i potrebama.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »