Uz savremeno obrazovanje spremni za budućnost

Novi model obrazovanja

Savremen način obrazovanja koji decu sprema za izazove 21. veka

Cilj Savremene osnovne škole je stvaranje obrazovanja koje se konstantno prilagođava dinamičnom svetu oko nas.

Škola je sagrađena na osnovu osluškivanja stavova roditelja i njihovih najviših kriterijuma u pogledu obrazovanja kad je reč o njihovoj deci. Centralno mesto roditeljskih želja je koncept personalizovanog obrazovanja koje će svako dete pohađati sa radošću i voljom da svakodnevno napreduje i prihvata nova znanja. Ovakav vid obrazovanja će im pružiti ne samo veštine i iskustvo kakvo im je neophodno za 21. vek već i razvoj njihovih stilova učenja i interesovanja kako bi bili samopouzdani – i kao učenici i kao osobe.

Personalizovani program podrazumeva da se pažljivo prate aktivnosti svakog učenika tokom svakog časa. U dosije se upisuju ocene i utisci za svaku aktivnost, što omogućava nastavnicima da bolje prate razvoj deteta i da blagovremeno pruže sve bitne povratne infromacije. Poznato je da je blagovremena povratna informacija (feedback) ono što je potrebno učenicima da bi shvatili šta je sledeće što ih čeka; šta su uradili kako treba, a na čemu još treba da porade, te se ovakav odnos nastavnika i učenika u Savremenoj osnovnoj školi izrazito potencira.

Rad u timovima – prečica do znanja

Samostalnost je izuzetno bitna u učenju, dok rad u grupama razvija i veštinu kooperacije kod dece i daje im sigurnost i znanje koje mogu da primenjuju kasnije, učeći samostalno.

Takođe, deca najbrže upijaju znanje kada nauče da posmatraju stvari iz tuđe perspektive, tako da će u Savremenoj osnovnoj školi imati mogućnost da kroz rad i zabavu sa učiteljem, nastavnikom i školskim drugarima u grupnom radu nauče nove metode rešavanja problema, te razviju kritičko mišljenje i kreativnost. Na takav način, oni će imati bolji uvid u sopstvene mogućnosti i jasniji doživljaj učenja – da li im je gradivo trenutno prelako ili preteško, da li im je potrebna pomoć – i ako jeste, kako da je dobiju.

Učenje novih metoda i razvoj kritičkog mišljenja u malim grupama

Obrazovanje za budućnost

Savremena osnovna škola prepoznaje značaj promene modela obrazovanja u savremeniji, jer od toga zavisi ne samo budućnost naše zemlje već i budućnost čitavog sveta. Zato smo sebi postavili pitanje šta je to što mi danas možemo da uradimo; kakva bi mogla biti drugačija vrsta školstva koju možemo da ponudimo deci. Takvo razmišljanje nas je dovelo do zaključka da želimo potpuno drugačiji koncept obrazovnog sistema, koji se savršeno uklapa sa mogućnostima i talentima svakog deteta i čini dete srećnim.

VREDNA ZNANJA KROZ NORDIC BACCALAUREATE PROGRAM 

Nordic Baccalaureate program koji se koristi u Savremenoj donosi personalizovano i svrsishodno učenje. Reč je o naprednom programu koji je kreiran tako da učenicima pruži vredna znanja, veštine i alate pomoću kojih će oblikovati svoju budućnost. Nordic Baccalaureate je zasnovan na glavnim principima finskog obrazovanja kao što su: personalizovano učenje, istraživački pristup, kolaboracija i učenik kao aktivni učesnik nastavnog procesa.

Ovaj program takođe je prožet najboljim svetkim nastavnim praksama i prilagođen različitim lokalnim kontekstima, zahvaljujući čemu savremeni osnovci usvajaju znanja koja se koriste u čitavom svetu, ali mogu uspešno da ih primene i u svom okruženju.

U Nordic Baccalaureate programu takođe je utkano 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji se tiču globalizacije nastavnog programa i podizanja svesti o važnosti društvenog i ekonomskog razvoja. Na taj način učenici ne usvajaju samo znanja i veštine već usvajaju i značajne vrednosti globalnog građanstva, bez kojih je danas nezamisliv uspeh u bilo kom demokratskom društvu.

Iako ne znamo kako će budućnost izgledati, znamo da će naša deca doživeti neverovatne promene tokom 21. veka. Kakva god da budućnost bude, Savremena osnovna škola će uraditi sve da naši učenici postanu introspektivni, preduzimljivi i savesni građani ovog sveta. Ne možemo da predvidimo budućnost, ali možemo biti sigurni da će ljudi koji poznaju sami sebe i koji se trude da zadovolje sopstvene potrebe i potrebe svoje zajednice biti uspešni u bilo kakvoj budućnosti.

 

 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »