Nastavnici Savremene se svakodnevno stručno usavršavaju

Stalno usavršavanje naših nastavnika

Nastavnici Savremene osnovne škole svakodnevno se stručno usavršavaju

Svi učitelji i nastavnici Savremene osnovne škole svesni su značaja neprestanog usavršavanja jer znaju da samo na takav način mogu da isprate sve promene koje se dešavaju, kako u svetu u kom živimo u najširem smislu tako i u savremenim pristupima obrazovanju.

Nastavni kadar u Savremenoj je sticao iskustvo radeći i u državnim i u privatnim školama, po tradicionalnim i po savremenim programima. Iz jednog takvog diverziteta obrazovnih modela i pristupa, Savremena je sastavila idealan tim iskusnih i perspektivnih prosvetnih radnika spremnih da ulože najbolji deo sebe u izvođenje budućih generacija na pravi put. Smatramo da je jedini ispravan način na putu kvalitativne transformacije obrazovanja upravo taj da podstičemo i ohrabrujemo naše nastavnike i učitelje da se svakodnevno edukuju i unapređuju svoja saznanja.

Pružamo priliku svojim učiteljima i nastavnicima i stimulišemo ih da pohađaju najkvalitetnije domaće seminare koje akredituje Ministarstvo obrazovanja, ali isto tako i one inostrane, gde mogu da nauče kako izgledaju savremeni trendovi u obrazovanju koje će preneti na svoje đake.

Evaluacija rada učitelja i nastavnika

Vrednovanje rada nastavnog kadra je oblast kojoj se sa punom pažnjom pristupa u Savremenoj. Naš cilj je jasan: želimo da u svakom trenutku našu decu podučavaju najbolji nastavnici. Zbog toga se svakodnevno prati, meri i ocenjuje rad nastavnika, koji redovno dobijaju izveštaje o svom učinku i predloge za poboljšanje i unapređenje rada. Na okruglim stolovima iznose se iskustva i zapažanja vezana za rad u Savremenoj, sa akcentom na međusobnom rešavanju i otklanjanju problema i nedoumica zarad podizanja kvaliteta nastavnog procesa.

Kriterijumi rada koji se vrednuju:

  • Ostvarenost ciljeva
  • Zanimljivi časovi
  • Interaktivna nastava
  • Učešće u vannastavnim aktivnostima
  • Redovnost u izvršavanju obaveza
  • Komunikacija sa roditeljima
  • Saradnja sa menadžmentom
  • Mentorstvo

Za najbolje rezulate rada Savremena je predvidela stimulativne nagrade i priznanja koja će učiteljima i nastavnicima dodatno uvećati zadovoljstvo tokom rada i učiniti da zadovoljni i srećni obavljaju posao koji najviše vole.

Profesorka francuskog u Savremenoj Sofija Kotur

Idealan spoj inovativnosti i savremenih tehnologija

Savremena predstavlja pravi spoj znanja, veština, kreativnosti i savremenih tehnologija. Zadovoljstvo mi je što sam deo ovog inovativnog i drugačijeg obrazovnog sistema.

Sofija Kotur, profesorka francuskog jezika

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »