Kriterijumi za izbor nastavnika

Najstroži kriterijumi za savršene učitelje

Zdrav i kvalitetan odnos nastavnika i učenika je najčvršći temelj na kom se zasniva rad Savremene osnovne škole. Mišljenja smo da samo vrhunski prosvetni radnik može od deteta stvoriti zrelu mladu osobu ispunjenu vrlinama i željom za znanjem. Zbog toga su kriterijumi za prijem učitelja i nastavnika u naše redove izrazito visoki i potpuno beskompromisni.

Zato svaki učitelj Savremene osnovne škole ispunjava sledeće kriterijume:

ON JE PEDAGOG SPREMAN ZA CELOŽIVOTNO UČENJE I USAVRŠAVANJE
IDE U KORAK SA NOVIM TENDENCIJAMA U OBRAZOVANJU
ZNA BAREM JEDAN STRANI JEZIK I ODLIČNO POZNAJE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
POSEDUJE IDEALAN PSIHOLOŠKI PROFIL ZA RAD SA DECOM
SVESTAN JE DA SE NJEGOVA STRUČNOST NAJVIŠE OGLEDA KROZ STALNI NAPREDAK DECE

Vizija savršenog učitelja

Smatramo da nije ni arogantno ni pretenciozno to što su naši kriterijumi takvi da ih vrlo mali broj učitelja i nastavnika može ispuniti. Naša je logika ovde jednostavna: deca zaslužuju najbolje moguće  znanje, a smatramo da ga mogu dobiti samo ako ih budu učili najbolji nastavnici. Zbog toga, u svakom trenutku imamo viziju našeg savršenog učitelja koja nam pomaže tokom selekcije kadrova. Pažljivo se staramo da svi učitelji i nastavnici koji postanu deo Savremene poseduju i dele sve vrednosti koje smatramo neophodnim.

Savršen učitelj je:

  • onaj koji decu konstantno vodi, usmerava ih i provodi sa njima najviše vremena;
  • onaj koji je sa decom prijatelj, ali čiji autoritet deca ne dovode u pitanje;
  • onaj koji ima primeren odgovor na bezbroj dečjih nedoumica, ali se ne ustručava da pita iskusnije od sebe i time daje dobar primer;
  • onaj koji je vaspitač, savetnik i prva pomoć u svakoj prilici;
  • onaj koji je učitelj ne samo u učionici, već gde god da se nalazi.

Otvorene pozicije u Savremenoj osnovnoj školi: 

→ nastavnik matematike 100% 
→ nastavnik tehnike i tehnologije 100%
→ nastavnik nemačkog jezika 60% 

Pošaljite Vašu radnu biografiju na k12posao@link.co.rs i pridružite se timu najsavremenijih nastavnika!

Profesorka Savremene Ana Marjanović

Mesto na kom se talenti množe

U Savremenoj mladi ljudi imaju mogućnost da razviju sve aspekte ličnosti na vrlo kreativan način. Paralelno sa upoznavanjem najnovijih naučnih dostignuća, deca redovno imaju priliku da pokažu svoju humanost na delu i pomognu onima kojima je pomoć neophodna.

Ana Marjanović, profesorka veronauke

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »