Stem principi za uspeh u svim oblastima

STEM KONCEPT U OBRAZOVANJU

PRINCIPI ZA USPEH U SVIM OBLASTIMA

Pojam STEM predstavlja akronim koji označava nauku (Science), tehnologiju (Technology), inženjerstvo (Engineering) i matematiku (Maths). Svaki od ovih predmeta predstavlja deo celine nastavnog plana. Umesto da se oni predaju odvojeno, školarci uče kako se ovi koncepti međusobno dopunjuju kroz interdisciplinarni pristup.

Ovakav koncept obrazovanja potiče iz SAD i ima za cilj implementiranje STEM veština u sve edukativne institucije i obrazovne nivoe. STEM je takođe pogodan i za društvene predmete, jer su znanja i koncepti na kojima počiva primenljivi na sve dicipline i oblasti, a lako se prilagođava i mlađim i starijim osnovcima.

RADOZNALI ISTRAŽIVAČI OD MALIH NOGU

Deca su već po rođenju mali naučnici, prirodni radoznalci koji sa čuđenjem i zapitanošću posmatraju svet oko sebe. Oni pokušavaju da razumeju stvari kroz niz akcija koje su im svojstvene: dodirujući, probajući, kreirajući, rastavljajući, otkrivajući i istražujući.

STEM koncept u obrazovanju najmlađih oslanja se na ove urođene sklonosti deteta i pokušava da ih ohrabri i dalje razvije kroz primenu nastavnog plana.

Učenjem kroz igru i na realnim primerima, školarci se uče da koriste interdisciplinarni pristup koji je u osnovi STEM koncepta.

Recimo, kada na posebno osmišljenim časovima prave eksperimentalne kolače, deca uče da koriste brojanje tako što paze koliko merica čega sipaju, uče da prate temperaturu na digitalnom termometru, kao i da osmišljavaju različite oblike kolača.

Radoznali istraživaći od malih nogu

Sve ove stvari zapravo predstavljaju kombinaciju matematike, nauke i tehnologije prilagođenu vašem mezimcu.

Na ovaj način deca uče da rešavaju svakodnevne probleme i upoznaju se sa osnovnim konceptima nauke, pritom se zabavljajući sve vreme.

STEM ZA ŠKOLARCE OD V DO VIII RAZREDA

Stariji školarci u Savremenoj osnovnoj školi uče kako da primene složenije koncepte STEM-a na rešavanje realnih problema. Znanja iz biologije, fizike, hemije, matematike i modelovanja primenjuju se tokom rada na interdisciplinarnim projektima. Poseban vid STEM principa jeste i timski rad u okviru kog učenici vežbaju komunikaciju, diskusiju i predlaganje ideja i njihovu realizaciju.

Kroz STEM koncepte učenici takođe stiču i osnovna znanja iz IT-ja i postaju tehnološki pismeni, čime se spremaju za nastavak školovanja.

STEM principi za nastavu 21. veka

STEM koncept obuhvata princip 4K: Kreativnost, Kolaboracija, Kritičko razmišljanje i Komunikacija – osobine koje čine osnovu obrazovanja za 21. vek.

On podstiče multidisciplinarnost kroz učenje na realnim primerima. Školarci vežbaju da zajedno rade na projektima, čime se razvija timski duh i sposobnost saradnje u rešavanju problema.

Kreativnost STEM-a počiva i na primeni apstraktnih koncepata na praktičnim primerima, čime ti koncepti postaju razumljiviji učenicima, što učenike čini motivisanijim za dalje učenje.

STEM KONCEPT POSPEŠUJE

KREATIVNOST I UČENJE NA REALNIM PRIMERIMA
TIMSKI RAD I KOMUNIKACIJU
LJUBAV KA CELOŽIVOTNOM UČENJU

SAVREMENA OSNOVNA ŠKOLA SPROVODI STEM PRINCIPE

Savremena osnovna škola je opremljena za izvođenje nastave po STEM konceptu, a Future ready i Intelligent Classroom koncepti na kojima počiva omogućavaju efikasnu implementaciju ovih principa.

Pažljivo dizajnirane učionice, prostor koji podržava fleksibilnost i timski rad, najmodernija tehnička opremljenost i vrhunski posvećeni učitelji i nastavnici čine da se učenik na pravi način upozna sa STEM konceptom i usvoji ga kao temelj svog kasnijeg školovanja, što će mu pomoći u ostvarenju pozitivnih rezultata i odličnog napretka.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »