Uz Savremenu su osnovci spremni za sigurnu budućnost

Spremni za budućnost

Razvijanje društvenih veština i emocionalne inteligencije

Osnovci se nalaze u periodu sazrevanja koji je ključan za formiranje ličnosti. Zbog toga su im učitelji, nastavnici, školski psiholog i pedagog Savremene osnovne škole uvek na raspolaganju, da putem različitih aktivnosti rade na tome da se svaki učenik oseća dobro i razvija na pravi način.

Koristeći savremene metode, oni pomažu učenicima da razviju svoju ličnost, prevaziđu probleme i ostanu motivisani, pripremajući ih i za realne situacije u poslu i životu koje ih čekaju u budućnosti.

Savremeni osnovci kao odgovorni članovi društva

Savremena osnovna škola, najmodernija privatna osnovna škola u regionu, svoje učenike u budućnosti vidi kao visokoobrazovane, uspešne, moderne i nadasve odgovorne ljude. Veoma je važno da već sada shvate uticaj ličnih postupaka i delovanja pojedinca u društvu.

U Savremenoj osnovnoj školi učenici na zanimljive načine razvijaju empatiju i etičke stavove. Oni istražuju i postavljaju pitanja. Svakim danom stiču nova iskustva, uče iz njih i primenjuju to znanje na praktičan način.

Stručnjaci koji pomažu da se dostigne potencijal

Svaka osoba je različita i svaka uči na drugačiji način. Psiholog i pedagog Savremene osnovne škole prate rad učenika i pomažu im da pronađu načine koji im najviše odgovaraju kako bi postigli najbolje rezultate. Dok im oni daju korisne savete i pokazuju nove metode učenja, nastavnici vode računa da svaki predmet bude interesantan i da učenici razumeju naučeno gradivo.

Privatna osnovna škola

Na radionicama o stilovima učenja, učenici rešavaju poteškoće sa kojima se suočavaju prilikom učenja, dobijajući savete i konkretne predloge o tome kako te prepreke da prevaziđu. Svako dete može postići izvanredne rezultate ukoliko mu se posveti pažnja. Zbog toga su stručnjaci zaposleni u Savremenoj osnovnoj školi tu da nauče i podstaknu učenike da iskoriste svoje potencijale.

Sticanje veština kroz školske aktivnosti

Radionice kao oblik iskustvenog učenja predstavljaju popularan metod u vrhunskim svetskim školama, pa samim tim čine i sastavni deo nastave Savremene osnovne škole. Kao specifičan oblik rada u nastavi, radionice osiguravaju uspeh aktivnog učenja, a u njima pored učenika učestvuju i gostujući predavači i školski pedagog i psiholog.

Kroz radionice učenici razvijaju komunikacijske sposobnosti i timski duh, saosećanje i toleranciju, socijalnu inteligenciju i liderske sposobnosti. Svaki učenik direktno učestvuje, učeći da se izbori za svoj prostor u grupi i da joj kreativno doprinese. Pored toga, kroz razgovor i debate na radionicama učenici se još više povezuju i učvršćuju svoje prijateljstvo.

Interdisciplinarni časovi za praktičnu primenu znanja

U nastavi Savremene osnovne škole posebno mesto zauzimaju interdisciplinarni časovi, koji nastaju kao spajanje dva ili više predmeta. Tako, na primer, na času geo-hemije učenici mogu simulirati erupcije vulkana uz pomoć hemijskih preparata; stvarati ilustracije „Epa o Gilgamešu” u spoju likovnog i srpskog….

Na ovaj način učenici sabiraju svoje znanje u jednu praktičnu celinu i uče kako da svoje sposobnosti i znanja primene u realnim situacijama.

Sticanje ve[tina i poveyivanje gradiva na časovima u Savremenoj

Učenje kroz posete kulturnim manifestacijama

Učenje van škole, u različitim inspirativnim okruženjima, podstiče učenike da istražuju i da se poistovete sa temom nastave, pa samim tim brže pamte i lakše koriste informacije koje dobiju u praktičnom radu. Pomoću školskog autobusa učenici lako i brzo stižu do novih destinacija na kojima ih čekaju nove zanimljive lekcije.

Učenici Savremene osnovne škole uče kroz posete aktuelnim manifestacijama poput Beogradskog sajma knjiga i učestvuju u društvenom životu kroz posete muzejima, pozorištima i izložbama. Posete arheološkom nalazištu u Vinči, Muzeju afričke umetnosti i izložbi o Jovanu Cvijiću u galeriji SANU samo su neke od mnogih aktivnosti koje stoje na raspolaganju učenicima u organizaciji Savremene.

Brojne školske sekcije ohrabruju razvijanje individualnih interesovanja

Ono što krasi učenike Savremene osnovne škole su upravo i njihove različitosti i raznovrsnost interesovanja. Da bi njihovi talenti i sklonosti bili negovani na najbolji način, u Savremenoj osnovnoj školi organizovane su raznovrsne sekcije.

Učenici uvek imaju pomoć u usavršavanju onoga što ih posebno zanima i podsticaj da otkriju nova interesovanja. Bilo da su u pitanju književna, scenska, likovna ili filmska umetnost ili IT, učenici mogu da istražuju i saznaju još više o onome što najviše vole.

Svako interesovanje učenika može se pretvoriti u polaznu tačku za učenje i tada je motivacija za učenje najveća, a rezultati najbolji. Zbog toga u Savremenoj osnovnoj školi nijedna želja nije sputana, već formulisana u nešto korisno i edukativno, a u isto vreme i zabavno. Uz ovakav rad učenici stiču više samopouzdanja i razvijaju individualnost, što je od ključnog značaja za kasnije školovanje i odabir profesije.

Humanitarne akcije učenika

Aktivnosti u Savremenoj osnovnoj školi često su i humanitarne. U današnjem društvu u kom preovladava otuđenost, neophodno je razvijati osećaj empatije kod mladih. Za svaki posao je važno imati dobre međuljudske odnose i pozitivan imidž, što je razlog više za razvijanje saosećanja kod učenika.

Svaka akcija podrazumeva aktivno zalaganje svakog učenika, jer se na taj način razvija svest o sopstvenim postupcima. Uz humanost koja krasi svakog savremenog školalca, oni postaju inicijatori dobrih dela i doprinose svojoj okolini.

Partnerstvo roditelja i škole

Obrazovanje je proces koji se ne može odvojiti od vaspitanja. Oblikovanje kvalitetnih mladih ljudi je jedna od najvažnijih funkcija Savremene osnovne škole, a saradnja sa roditeljima je ključna za postizanje tog cilja. Škola i roditelji su noseći stubovi koji udruženi daju najbolju potporu učenicima, kako bi oni u potpunosti iskoristili svoje potencijale.

U Savremenoj osnovnoj školi neguje se otvorena komunikacija sa roditeljima, koja uz obostrano razumevanje, savete i sugestije usmerava učenike ka ostvarenju kako akademskih tako i životnih ciljeva. Uz partnerstvo sa roditeljima možemo ostvariti misiju i stvoriti lidere budućnosti.

Sve ove aktivnosti sprovode se u cilju razvoja ličnosti učenika u skladu sa realnim svetom koji ih okružuje. Učenici Savremene osnovne škole razvijaju kritičko mišljenje, šire svoje znanje i unapređuju opštu kulturu, a pored toga uče kako da vrednuju informacije koje dobiju i da pronalaze načine da ih iskoriste u životu, a jednog dana i u svom poslu.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »