Vrednosti koje se neguju u Savremenoj

Vrednosti koje se neguju u Savremenoj osnovnoj školi

Principi na kojima se zasniva savremeno obrazovanje

Savremena osnovna škola zasniva svoj rad na poštovanju svih vrednosti koje doprinose kvalitetnijem obrazovanju učenika.

Savremena je 100% usmerena na svoje učenike

U centru svih zbivanja u našoj školi su učenici. Njima je posvećena puna pažnja, njihove potrebe se stalno osluškuju i na osnovu njih konstantno osavremenjujemo i poboljšavamo sopstveni rad.

Savremena je analitična

Svako dete je priča za sebe. Takođe, svako dete ima bezbroj talenata koji treba da bude otkriveni i podsticani. U Savremenoj se neguje personalizovan pristup svakom detetu, jer samo na takav način učenici mogu iskazati maksimum svog potencijala i u isto vreme osećati zadovoljstvo zbog svojih uspeha.

Savremena neguje različitosti

Upoznavanje sa kulturološkim i svim drugim različitostima, kao i njihovo prihvatanje u ranom periodu, predstavlja bitnu stavku u izgradnji svake ličnosti. Savremena potencira izgradnju čvrstih veza među decom, bez obzira na polnu, rasnu, versku i kulturnu različitost.

Savremena je proaktivna

Savremena se širi daleko izvan svojih granica fizičkog prostora. Škola povezuje svoje učenike sa relevantnim institucijama i stručnjacima želeći da produbi njihovo znanje o najbitnijim temama i time im pomogne da brže izrastu u društveno odgovorne mlade ljude.

Savremena je prijatelj

Svi učenici i njihovi roditelji su pre svega prijatelji Savremene. To je, sigurni smo, najbolji način da sve strane u ovom osmogodišnjem partnerstvu dobiju najviše. Škola podstiče angažovanje roditelja i zajedno sa njima traži optimalan način da deca školske obaveze ne doživljavaju kao teret, već kao zalog za budućnost.

Savremena je kreativna

U Savremenoj, učitelji i nastavnici konstantno nalaze načine da gradivo predstave na različit način i time kod dece pobude želju za sticanjem znanja i predstave im učenje kao jedan od najlepših procesa; izvor radosti koji će ih pratiti celog života.

Savremena je inovativna

U Savremenoj je svaki dan drugačiji od prethodnog. Implementirana je praksa najboljih osnovnih škola, naročito skandinavskih, kako bi obrazovni sistem bio dinamičan i omogućavao učenicima da stiču znanje i iskustva koristeći najsavremenije tehnologije.

Savremena je inovativna, kreativna i zabavna

Savremena je zabavna

Kada učenici imaju priliku da utiču na nastavu, postaju motivisani, zainteresovani i kreativni. Iz takvih osećaja javlja se mnogo veća bliskost sa školom i naročito se podstiču ljubav i strast prema učenju. Kako odrastaju, takav model ponašanja prenose na svaki segment svog života.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »