Savremeni pristup obrazovanju

Specifičan način rada

Savremeni pristup obrazovanju u službi savršenog školskog iskustva

U Savremena osnovnoj školi neguje se unikatan način rada koji učenicima, roditeljima, pa i samim nastavnicima pruža kompletno iskustvo školovanja u svakom trenutku. Celokupan nastavni plan i program se primenjuje na kreativan i inovativan način, tako da obrazovanje u Savremenoj dobija dodatnu dimenziju koja svaki školski čas čini sadržajnijim, kvalitetnijim i zabavnijim.

Savršeno prilagođene lekcije

Svaka nastavna jedinica može da se obradi na mnogo načina. Prvenstveno od nastavnika zavisi da li će ona učenicima biti predstavljena na uobičajeni, suvoparni način – ili na zanimljiv i kreativan način koji će decu podstaći da interaktivno učestvuju i uče sa razumevanjem.

Feedback u službi kvalitetnijih časova

Nastavnici na istim predmetima u Savremenoj međusobno sarađuju, daju jedni drugima predloge i zajedno osmišljavaju interaktivne časove kako bi učenicima izložili gradivo na optimalan – informativan, ali i zabavan – način. Takođe, škola podstiče roditelje da iznose svoje predloge kako bi nastava bila još zanimljivija i kako bi se deca tokom časova osećala srećno.

Savremeni tehnološki alati

Savremena poseduje svu neophodnu savremenu tehnologiju koja je potrebna za kvalitetno obrazovanje 21. veka. Svi tehnološki uređaji i moderne aplikacije se koriste zarad boljeg shvatanja predmetne materije, ali i kako bi nastavnici mogli mnogo više vremena da provedu u interakciji sa decom.

Savremena tehnologija za kvalitetno obrazovanje

Rano prepoznavanje talenata i rad sa talentovanim grupama

Svako dete je talentovano za neku oblast. Međutim, postojeći obrazovni sistem, zbog obimnog gradiva u redovnoj nastavi, ne ostavlja dovoljno vremena i prostora za rad sa talentima. Ipak, učitelji i nastavnici Savremene su edukovani da otkriju talente i posebne sposobnosti svakog deteta, čak i u toku redovne nastave. Kada se talenti otkriju, roditelji i kolege se uključuju u kreiranje programa njihovog razvoja. Posebna pažnja se obraća na talente svakog deteta, bilo da je u pitanju sport, gluma, muzika, slikarstvo, matematika ili bilo koja druga oblast.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »