Zašto je Savremena stvarno drugačija?

Zašto je Savremena stvarno drugačija?

Šta je to što izdvaja Savremenu osnovnu školu od svih drugih škola

Odabir prave škole je veoma emotivna odluka i za decu i za roditelje, pre svega jer se radi o nečemu veoma važnom – budućnosti vaše dece. Najteže pitanje koje se nameće u toj situaciji je: „Da li će škola odgovarati detetu?”

Da bi na ovo pitanje odgovorila pozitivno, Savremena je rešila da napravi iskorak izvan postojećih standarda obrazovanja i da celokupni doživljaj školovanja prilagodi potrebama svakog deteta. Zato je Savremena najsavremenija privatna osnovna škola u regionu.

DVA AKREDITOVANA PROGRAMA ŠKOLOVANJA KOJI SE IZVODE NA JEDINSTVEN I INOVATIVAN NAČIN

Osim nacionalnog programa, koji se izvodi po planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, učenici u Savremenoj mogu pohađati i Kombinovani – dvojezični program, koji spaja nacionalno obrazovanje sa prestižnim Kembridž školovanjem. Ovakav vid programa omogućuje deci da slušajući nastavu na maternjem jeziku stiču sva neophodna tradicionalna znanja, ali i da dobiju potpuno novu dimenziju kroz učenje engleskog jezika slušanjem dela nastave na engleskom.

OTVORENA VRATA NAJBOLJIH SREDNJIH ŠKOLA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

Nakon završetka Savremene osnovne škole, učenicima se otvaraju mnogobrojne mogućnosti za dalji nastavak školovanja. Bilo da izaberu neku od domaćih gimnazija i stručnih škola ili se odluče da srednje obrazovanje nastave izvan granica svoje zemlje, učenici Savremene će iz svoje škole poneti veliko znanje koje će njihove srednjoškolske dane učiniti sjajnim iskustvom. Ono što posebno izdvaja Savremenu je to što se kroz učenje potencira rad na savremenim tehnologijama, a engleski jezik na kombinovanom – dvojezičnom programu je na nivou maternjeg.

POSVEĆENO I MOTIVISANO NASTAVNO OSOBLJE

Visokim kriterijumima koje postavljamo za prijem svakog nastavnika u Savremenu želimo da našoj deci obezbedimo nešto posebno – beskompromisni kvalitet obrazovanja kroz rad sa najboljim učiteljima i nastavnicima. Nastavno osoblje Savremene je izvanredno motivisano i sa puno strasti prilazi otkrivanju dečjih talenata i podsticanju kreativnosti kod dece.

Učitelji i nastavnici predstavljaju najveću snagu Savremene osnovne škole i imaju odrešene ruke da:

Vode i osmišljavaju sve nastavne aktivnosti
Daju predloge za unapređenje i poboljšanje sveukupnog iskustva školovanja
Rade na svom profesionalnom razvoju pohađajući najkvalitetnije edukativne seminare

PERSONALIZOVANO UČENIČKO ISKUSTVO ZA NAJBOLJE REZULTATE

Ne postoje dva ista deteta. Bez obzira na to, postojeći obrazovni sistem tretira svu decu na isti način ne obraćajući pažnju na njihove jedinstvene potrebe i mogućnosti. Verujemo da obrazovanje deteta treba da podstiče njegovu individualnost, suočavajući ga sa odgovarajućim nivoom izazova na svakom akademskom polju, kao i da podrži njegova jedinstvena interesovanja.

Naši izvrsni nastavnici odlično poznaju način razmišljanja i mogućnosti svakog deteta ponaosob i uz pomoć najsavremenijih tehnoloških alata imaju priliku da nastavni plan i program prilagode za svako dete. Rezultat takvih aktivnosti je da su deca veoma angažovana u sopstvenom učenju — jer su izazovi sa kojima se suočavaju idealno odmereni prema njihovim mogućnostima, pa tako mogu da istražuju ono što ih zanima na smislen i konstruktivan način.

SAVREMENA TEHNOLOGIJA U SLUŽBI OBRAZOVANJA

Savremena osnovna u nastavi koristi najmoderniju edukativnu tehnologiju kako bi učenicima omogućila da nova znanja usvajaju na maksimalno efikasan način. Pored toga naši tehnološki alati daju ogromnu moć nastavnom osoblju, omogućavajući mu da vodi personalizovane planove i programe i bavi se napretkom svakog deteta pojedinačno. Tehnološki uređaji u kombinaciji sa edukativnim aplikacijama prilagođenim potreba učenika različitih uzrasta dozvoljavaju vašem detetu da savladava lekcije uz pomoće zvuka, slike i grafike. Neke od modernih tehnologija koje se koriste tokom procesa nastave su: računari, tableti, iPad, interaktivni sto, interaktivne table, 3D štampač, skener i olovka, tu su i zanimljive edukativne aplikacije poput Motion Math, Explain Everything, History of the World… Takođe, učionice u kojima se obavlja nastava opravdano nose naziv inteligentne, jer su koncipirane tako da na najbolji način prate savremenu nastavu.

BEZBEDNA I ZDRAVA SREDINA ZA SREĆNO ODRASTANJE

Bezbednost dece je svakom roditelju na prvom mestu. Savremena je preduzela sve mere da se svako dete oseća bezbedno i sigurno u svakom trenutku boravka u prostorijama škole, dvorištu ili školskom autobusu. Deca se od prvih dana uče značaju tolerancije i vrši se prevencija vršnjačkog nasilja.

Zdrav model života je nešto na šta se sve vreme obraća pažnja u Savremenoj. Deca se uče važnosti očuvanja sveta u kom živimo kroz brigu o uštedi električne energije, smanjenju emisije CO2 i značaju reciklaže. Sa druge strane, usvajanje svesti o značaju aktivnog života i pravilne, balansirane ishrane u najranijim godinama doprinosi tome da učenici ove navike lakše održavaju tokom celog svog života.

RAZVOJ KOMPLETNE LIČNOSTI DETETA

U Savremenoj osnovnoj školi se brine o kompletnom razvoju dece. Osim gradiva koje je predviđeno planom i programom i koje učenici obrađuju na zabavan i kreativan način, akcenat se stavlja i na izgradnju kompletne ličnosti svakog deteta.  To znači da je Savremenim osnovcima na raspolaganju bogat program dodatnih aktivnosti gde mogu da razvijaju svoje raznovrsne talente kao što su pevanje, gluma, crtanje… Pored toga obraća se puna pažnja na vaspitanje dece kako bi ona izrasla u odgovorne mlade ljude. Tokom celokupnog osmogodišnjeg školovanja, njima se kontinuirano usađuju vrednosti neophodne za vođenje kvalitetnog života kao što su značaj zaštite životne sredine, tolerancija, lepo ponašanje, društvena angažovanost, međuljudski odnosi, komunikacija i mnoge druge.

Kompletan razvoj dečje ličnosti

UKLJUČENOST RODITELJA U RAD ŠKOLE

Roditelji učenika Savremene osnovne škole su pre svega prijatelji škole, a osim toga i značajni partneri sa kojima sarađujemo kako bismo deci pružili najbolje iskustvo tokom osam godina obrazovnog procesa. Oni imaju mogućnost da aktivno učestvuju u svim segmentima obrazovanja svoje dece i da iznose predloge za poboljšanja koja će unaprediti školovanje. Za roditelje su organizovani i pojedinačni sastanci na kojima sa učiteljem i nastavnicima mogu dublje da analiziraju i razvijaju potencijale, ali i ispravljaju nedostatke koji se javljaju u učenju njihove dece.

PRIPREMA ZA ŽIVOT U 21. VEKU

Savremena osnovna vodi računa da deca stiču znanja, veštine i uverenja koja će im omogućiti da budu aktivni i produktivni članovi društva u 21. veku. Vaše dete se priprema za budućnost kroz aktivnu i projektnu nastavu na kojoj razvija veštine timskog rada i rešavanja problema, potom kroz usvajanje transverzalnih veština i sticanje digitalne pismenosti kao i izgradnjom pouzdanog sistema etičkih vrednosti i navike celoživotnog učenja. Savremena se brine da srećna deca odrastu u uspešne ljude.

KOMPLETAN DOŽIVLJAJ ŠKOLOVANJA

U Savremenoj se konstantno osluškuju svačije potrebe – potrebe učenika, roditelja i nastavnika. Uz savete i predloge za poboljšanja koji se sa oduševljenjem prihvataju teži se da se celokupan doživljaj školovanja svih činilaca neprestalno unapređuje. Srećna deca, zadovoljni roditelji i motivisani učitelji i nastavnici su cilj Savremene od kog se ni u jednom trenutku ne odstupa.

FINSKI MODEL OBRAZOVANJA

Savremena je jedina škola u regionu koja kroz partnerstvo sa finskom školom New Nordic School zvanično svojim učenicima donosi finsko obrazovanje kroz Nordic Baccalaureate program. Kao finska škola, Savremena sa pravom nosi titulu škole budućnosti jer njeni osnovci dobijaju prestižnu kombinaciju najboljih elemenata domaćeg, finskog i međunarodnog obrazovanja.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »