Ernst & Young d.o.o. Beograd

 

Ernst & Young ima preko 200 hiljada zaposlenih u 150 zemalja širom sveta, što ovu kompaniju svrstava među globalne lidere u poreskim, revizorskim i savetodavnim uslugama. Cilj ove kompanije je da kroz svoj rad, i organizovane akcije sa istomišljenicima izgradi što bolje poslovno okruženje.

Ova kompanija je videla Savremenu gimnaziju kao instituciju koja školuje učenike za velika dela, što je i dovelo do partnerstva. Ernst & Young je počeo poslovanje u Srbiji 1997. godine sa svega par zaposlenih ljudi, a danas ova kompanija u svom timu ima preko 200 profesionalaca.

http://www.ey.com/CS/en/Home/EY-Serbia