Osnovna škola „Mihajlo Pupin”

 

Osnovna škola „Mihajlo Pupin” osnovana je 2009. godine i jedna je od najmlađih škola u Srbiji. Škola se nalazi u Zemunu i opremljena je računarima i televizorima, što učenicima omogućava multimedijalnu nastavu.

Savremena gimnazija odlučila je da ostvari saradnju sa Osnovnom školom „Mihajlo Pupin”, koja se, kao i naša škola, trudi da svojim učenicima ponudi što šire obrazovanje.

http://www.ospupinzemun.edu.rs/