Pearson VUE

Pearson VUE je jedan od dva najveća svetska test centra koji je ekskluzivan provajder zvaničnih ispita za kompanije:

Adobe, Oracle, CompTIA, Cisco Systems, Zend Tehnologies i mnoge druge, čije su diplome, sertifikati i licence, kao dokaz kompetencije najvišeg nivoa, postale standard i uslov svih IT kompanija u 165 zemalja širom sveta.

http://home.pearsonvue.com/