NEMANJA ŠEGRT
Nastavnik matematike i informatike i računarstva

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer računarstvo i informatika. Iskustvo nastavnika matematike i informatike sticao je u odabranim beogradskim osnovnim školama.

Plodonosan rad sa decom utemeljuje putem zaokruženog pristupa koji, uz podršku kroz sve faze nastavnog procesa, zasnovan na individualnosti, prilagođenom usmerenju dece i profesionalnim akademskim veštinama, nagrađuje i prepoznaje rezultate.

Poziv savremenog nastavnika smatra prilikom ostvarenja pristupačnosti u usvajanju visokokvalitetnog gradiva kod dece, kroz originalne i efikasne metode nastave. 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »