SAVA KOVAČEVIĆ
Nastavnik verske nastave

Studirao je Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, gde je završio osnovne studije i kasnije upisao i master studije religiologije. Takodje, student je treće godine Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na kome detaljno uči o vaspitanju i radu sa decom. Iskustvo je sticao u više osnovnih škola na teritoriji Novog Beograda. 

U svom radu zalaže se za interaktivnu nastavu, maksimalno angožovanje učenika i individualni pristup, a posebno polje interesovanju mu je dečije ponašanje i vršnjački odnosi među decom.

Sebe smatra pažljivom i posvećenom osobom. Govori engleski jezik, služi se nemačkim i grčkim. 

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »