Mirjana Ilić
Učiteljica

Osnovne akademske studije završila je na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U neposrednom radu sa učenicima u nekoliko osnovnih škola u Beogradu i Nišu stekla je iskustvo i veštine neophodne za kvalitetan obrazovno-pedagoški rad. Dodatno se usavršila na brojnim stručnim obukama, gde je stekla znanje iz mentalne aritmetike i lego robotike i programiranja, koje primenjuje i u nastavi sa učenicima.

U svom radu u Osnovnoj školi „Savremena” Mirjana modernim i kreativnim metodičkim pristupom nastoji da kod učenika razvije ljubav prema učenju i pripremi ih za uspešnu budućnost.

Prijavite se

Upis za generaciju 2024/25. je otvoren!

Kliknite na ovaj link da se prijavite »